Bezpečnost potravin

Databanka výzkumu ekologického zemědělství

Vydáno: 12. 3. 2007
Autor: pospisilova

V databance výzkumu ekologického zemědělství  jsou  shromažďovány informace o probíhajícím, ukončeném výzkumu ekologického zemědělství a aktuálně nabízených tématech.

 

Databanka výzkumu ekologického zemědělství

V databance výzkumu ekologického zemědělství  jsou  shromažďovány informace o probíhajícím, ukončeném výzkumu ekologického zemědělství a aktuálně nabízených tématech.

Databanka má výhradně elektronickou podobu na webové stránce www.pro-bio.cz/vyzkum.

Projekt vytváření databanky spadá obsahově do Akční plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010, konkrétně odpovídá prioritě 5.1.1 „Systematicky podporovat oblast výzkumu, vzdělávání a poradenství v EZ, pravidelně zařazovat tématiku EZ jako jednu z priorit resortních a národních programů výzkumu, např. v rámci témat Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV)“.

Uživatelé databanky

  1. Čtenář – návštěvník www stránky databanky (např. výzkumný pracovník, pracovník státní správy, pracovník kontrolních organizací, pracovník nevládních organizací, učitel, poradce ekologického zemědělství, mediální pracovník, pracovník public relations, zemědělec, spotřebitel).
  2. Vkladatel – vkladatel může vložit informace do databanky vyplněním formuláře (např. výzkumník, zemědělec, spotřebitel, apod.)
  3. Správce – kontaktní osoba a obsahový správce www stránky databanky – Ladislav Hanuš, Ph.D. (autor projektu). Správce zveřejňuje v databance vyplněné formuláře vkladatelů.
  4. Webmaster – zajišťuje technicky prostředí www stránky databanky
  5. Zřizovatel – databanka je zřízena Ministerstvem zemědělství ČR, které databanku finančně podporuje
  6. Zhotovitel – zhotovitelem www stránky databanky je svaz PRO-BIO.
  7. Provozovatel – provozovatelem www stránky databanky je svaz PRO-BIO.