Bezpečnost potravin

Dánsko – bio-země roku 2009

Vydáno: 8. 4. 2009
Autor:

Na veletrhu BioFach v únoru 2009 se Dánsko prezentovalo jako země s největším podílem spotřeby biopotravin na osobu.

Dánsko se výrazně prezentovalo na veletrhu BioFach, který se již po dvacáté konal 19. – 22. února v Norimberku.
Spotřeba bioproduktů v Dánsku tvoří prokazatelně 6,5 % z celkové spotřeby potravin. Dánsko tak zaujímá první místo v EU. Biomléko tvoří asi třetinu z celkové spotřeby. V sektoru mléčných výrobků vydávají Dánové každou čtvrtou korunu za bioprodukty. Kromě vlastní bioprodukce je Dánsko velkým importérem. Dovoz bioproduktů je téměř dvojnásobný proti vývozu. Třetina exportu dánských bioproduktů jde do Německa.
V Dánsku se 75 % bioproduktů prodává v supermarketech a nákupních centrech. Úspěšná je i spotřeba bioproduktů prostřednictvím restaurací.
Na biomléko se již v r. 1988 zaměřil největší evropský mlékárenský komplex – Arla, který je nyní největším producentem biomléka na světě. V r. 2007 vykoupil Arla od 8 500 bio-farmářů 300 mil. kg biomléka v Dánsku a 130 mil. kg ve Švédsku.
Hlavními mléčnými bioprodukty Arla dováženými do Německa jsou mléko čerstvé a ESL, do Velké Británie se v r. 2008 začalo dovážet biomáslo. Podle údajů Arla by bylo bez problémů možno zajistit dalších 100 mil. kg biomléka.
Vedle Arla, na který připadá 70 % podílu dánského trhu je druhým největším hráčem v Dánsku mlékárna Thise (20 % podílu trhu), která sází na inovace. Třetí pozici zaujímá Naturmaek s 5 % na trhu.
Arla má v úmyslu zvýšit podíl vyráběných bioproduktů ze současných 7 % na 10 % v r. 2011.
Dánsko iniciovalo spolupráci při vytvoření mezinárodního výzkumného centra pro systémy produkce biopotravin – ICROFS (International Centre for Research in Organic Food Systems).
Na veletrhu BioFach bylo oceněno 916 bioproduktů od 185 výrobců. Zahrnuty byly nejrůznější potravinářské sektory.
Příští BioFach se koná 17. – 20. února v Norimberku.
 
Dtsch. Milchwirtschaft, 60, 2009, č. 5, s. 180
Další informace z veletrhu BioFach lze najít v Dtsch. Milchwirtschaft, 60, 2009, č. 5, s. 180