Bezpečnost potravin

Další semináře v rámci programu INPLISTA

Vydáno: 25. 7. 2008
Autor:

Druhý seminář pro malé a střední podniky na téma mezinárodní standardy v potravinářském sektoru – alergeny, GMO, sledovatelnost – se koná 11.9.08.

Ústav zemědělské ekonomiky informací (Praha 2, Slezská 7) pořádá dne 11.9.2008 Seminář k normám potravinové bezpečnostialergeny, GMO, sledovatelnost určený zástupcům malých a středních podniků. Na semináři budou prezentovány k výše uvedenému tématu informace k legislativě, analytickým nástrojům a požadavkům norem GFSI. Odpolední blok bude věnován praktickému workshopu k jednotlivým tématům. Hlavním cílem této vzdělávací akce je celková orientace v legislativě, standardech a jejich požadavcích na malé a střední potravinářské podniky.
 
Účast na semináři je nutné potvrdit nejpozději do 6.9. na emailovou adresu: pekarkova@uzpi.cz
 
Seminář je druhý v pořadí cyklu celkově tří seminářů zaměřených na téma potravinové bezpečnosti. Třetí ze série seminářů se bude zabývat problematikou zpracování masa, mléka a ovoce a zeleniny (termín konání 9.10.2008).
 

Seminář je pořádán v rámci projektu INPLISTA spolufinancovaného ze 6. rámcového programu. Více informací k pořádané akci naleznete v Programu semináře. Informace o projektových aktivitách jsou umístěné na webové stránce projektu:  www.inplista.eu