Bezpečnost potravin

Další případ nevyhovujícího čerstvého špenátu v tržní síti ČR

Vydáno: 19. 8. 2008
Autor:

SZPI objevila na trhu v ČR další čerstvý špenát z Nizozemska, který měl nadměrný obsah dusičnanů.

Při kontrole v tržní síti nalezla SZPI nevyhovující produkt a sice čerstvý špenát z Nizozemska, který měl vysoký obsah dusičnanů. Informaci (originální oznámení) o tomto nálezu zaslala SZPI dne 11.8.2008 prostřednictvím systému RASFF do kontaktního místa Evropské komise.
Dne 18.8.2008 odeslala SZPI do Evropské komise informaci o dalším případu nevyhovujícího čerstvého špenátu na trhu v ČR.