Bezpečnost potravin

Další případ migrace formaldehydu

Vydáno: 9. 7. 2008
Autor:

NKM RASFF v ČR přijalo oznámení o dalším případu migrace formaldehydu, a to z vařečky původem z Číny.

Prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) byla Česká republika informována o migraci formaldehydu z materiálu přicházejícího do kontaktu s potravinami (vařečky s otvorem). Tuto informaci přijalo (7.7.2008) a poskytuje národní kontaktní místo (NKM) RASFF v ČR (tj. SZPI), viz

* ICBP: Hlášení v systému RASFF (viz Přehled oznámení RASFF týkajících se ČR v roce 2008: Oznámení přijatá)

* Přehled nebezpečných výrobků publikovaný MZ ČR