Bezpečnost potravin

Další etapa monitorování akrylamidu v potravinách

Vydáno: 7. 7. 2010
Autor:

Nové doporučení 2010/307/ES stanovuje druhy potravin a minimální počet analýz v jednotlivých státech, které mají být v příštích létech prováděny.

Doporučení 2007/331/ES stanovilo tříletý program monitoringu akrylamidu (2007, 2008 a 2009). Výsledky (včetně dobrovolně dodaných údajů z let 2003 – 2006) jsou postupně EFSA zapracovávány do souhrnné  zprávy „ Results on the monitoring of acrylamide levels in food“.  Konfederací CIAA sice byly zpracovány postuopy pro snižování akrylamidu v potravinách, avšak výsledky uvedené ve zprávě vydané v dubnu 2009 (zahrnuje výsledky monitoringu do r. 2007) nevykazují trendy směřující ke zlepšení.  Proto je třeba pokračovat v úsilí o snižování obsahu a  zjišťování důvodů vytváření akrylamidu, a také v monitoringu.

Vzhledem k tomu, že program stanovený doporučením z r. 2007 vyžaduje určité změny, bylo vydáno nové doporučení s programemčasově neomezeného monitorování. Podle tohoto nového doporučení 2010/307/ES mají členské státy poskytovat údaje za předccházející rok vždy do 1. června (poprvé 1. 6. 2011). Postupy odběru vzorků  a metody analýzy stanovuje nařízení 333/2007/ES.

Do programu monitoringu jsou zahrnuty především tyto výrobky: hranolky prodávané k přímé spotřebě, bramborové lupínky , předsmažené hranolky/výrobky z brambor pro domácí přípravu , měkký chléb, snídaňové cereálie, sušenky, krekry, křupavý chléb a podobné výrobky, káva a náhražky kávy,  příkrmy pro kojence a malé děti.


Úřední věstník ES, L 137, 2010,, s. 4


Předcházející informace
:

EFSA žádá informace o výskytu akrylamidu v potravinách

Obsah akrylamidu v potravinách v roce 2008