Bezpečnost potravin

D-psikóza – možná náhrada sacharózy v pekařských výrobcích

Vydáno: 25. 6. 2008
Autor:

D-psikóza zlepšuje šlehatelnost vaječného bílku, přispívá ke zlepšení barvy povrchu a zvýšení antioxidační schopnosti sušenek.

D-psikóza (D-ribo-2-hexulóza, C6H12O6) je monosacharid s nulovým energetickým obsahem a glykemickou odezvou nižší než sacharóza. Její sladivost dosahuje zhruba 70 % sladivosti sacharózy, má ale vhodné funkční vlastnosti včetně gelotvorné schopnosti, příjemné chuti a vůně a vysoké antioxidační aktivity. Může také přispívat k prodloužení životnosti některých pekařských výrobků. Pracovníci z Kagawa University testovali funkčnost psikózy u vybraných zpracovaných potravin. Sledovali vliv psikózy na pěnotvorné schopnosti proteinů vaječného bílku a zjistili, že psikóza v porovnání se sacharózou a D-fruktózou zlepšuje šlehatelnost vaječného bílku. Dále bylo zjištěno, že částečná náhrada sacharózy D-psikózou u máslových sušenek přispívá zlepšení barvy povrchu a sušenky vykazují velmi vysokou antioxidační schopnost (nejvyšší ze souboru sledovaných výrobků). Výsledy výzkumu byly publikovány v časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry. Více informací na této adrese.