Bezpečnost potravin

Cyclospora

Vydáno: 22. 5. 2008
Autor:

Odborné stanovisko vydané IFST v květnu 2008.

IFST (Institute of Food Science & Technology) vydává odborná stanoviska k různým aktuálním tématům. V květnu 2008 vydal IFST aktualizované stanovisko k problematice parazitu Cyclospora, které nahrazuje stanovisko z března 2003. Úplné znění stanoviska je uvedeno v příloze.
 
Souhrn ze stanoviska:
Cyclospora cayetanensis je protozoální parazit specificky pro člověka, který způsobuje dlouhodobé a závažné průjmovité onemocnění známé jako cyklosporiáza (cyclosporiasis). Tato infekce se objevila v Severní Americe v roce 1996 jako příčina více než dvou tisíc onemocnění z potravin. Nebyl hlášen žádný případ úmrtí. Další případy výskytu v USA a Kanadě v roce 1997 a 1998 byly spojeny s konzumací čerstvých jarních jahod z Guatemaly. Žádné případy nebyly zjištěny v Evropě. Úřad pro potraviny a léčiva v USA (FDA) a ministerstvo zdravotnictví (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) spolupracovaly s pěstiteli v Guatemale na zamezení kontaminaci a na regulaci tohoto onemocnění. Menší výskyty v USA také v roce 1997 a 1998 byly spojeny s konzumací salátu vyrobeného z různých složek jarní zeleniny (tzv. “mesclun”) a bazalky, pravděpodobně pěstované v USA.
 
Cyklosporiáza se vyskytuje u velké části populace rozvojových zemí a, nehledě na případy výskytu uvedené výše, téměř všechny případy v Evropě a Severní Americe se omezují na cestující, kteří se vracejí z tropických zemí. Mikrobiologická bezpečnost čerstvého ovoce a salátové zeleniny závisí na zamezení kontaminaci patogenními mikroorganismy ve všech krocích produkce, zejména na poli. Zvýšený dovoz některých druhů ovoce a salátové zeleniny z rozvojových zemí do Evropy a Severní Ameriky může vést k většímu riziku kontaminace patogeny způsobujícími nemoci z potravin, včetně patogenu Cyclospora.
 
Příloha: Cyclospora (pdf, 124 kB)
 
Zdroj: IFST
 
Pozn.: Institut pro potravinářskou vědu a technologii (IFST) je nezávislá profesní korporace potravinářských vědců a technologů. IFST je zcela nezávislý na vládě, průmyslu, lobujících skupinách nebo speciálních zájmových skupinách. Členy IFST jsou přední odborníci s nejvyššími znalostmi ve svém oboru, kteří pracují na vysokých školách, ve výzkumných a konzultačních střediscích, v průmyslovém sektoru aj.
 
Jedním z poslání IFST je sloužit veřejnému zájmu a to poskytováním spolehlivých informací z oblasti potravinářské vědy a technologie. Jednotlivé pracovní skupiny IFST vypracovávají návrh stanoviska k určitému aktuálnímu tématu, které následně dva výbory IFST finalizují a předkládají veřejnosti jako objektivní stanovisko IFST. Na základě nových poznatků jsou dřívější stanoviska průběžně aktualizována.