Bezpečnost potravin

Cukrovka rezistentní vůči hnilobě kořene se vyplatí jen při napadení

Vydáno: 26. 3. 2009
Autor:

Odrůdy cukrovky rezistentní vůči houbám rodu Rhizoctonia dosahují bez napadení nižších výnosů cukru než náchylné standardní odrůdy. V Institutu pro výzkum cukrovky v německém Göttingenu byly zkoumány osevní postupy, volba odrůdy, zpracování půdy a meziplodiny.

Odrůdy cukrovky rezistentní vůči hnilobě kořene zajišťují při napadení dobrou výnosovou úroveň. Bez napadení však dosahují nižších výnosů cukru než náchylné standardní odrůdy. To potvrdily pokusy k integrované ochraně proti původci hniloby – houbě rodu Rhizoctonia, která škodí také na kukuřici. V Institutu pro výzkum cukrovky (IfZ) v německém Göttingenu byly zkoumány osevní postupy, volba odrůdy, zpracování půdy a meziplodiny. Osevní postupy s vysokým podílem kukuřice a cukrovky umožňují přežívání houby a přispívají k jejímu šíření. Důsledkem je výrazné napadení a nižší výnosy cukru u cukrovky pěstované po kukuřici. Vysoké výnosy mohou zajistit pouze rezistentní odrůdy. Vliv zpracování půdy je oproti tomu malý, po kukuřici však orba pluhem vyvolává určitou redukci napadení ve srovnání se zpracováním půdy bez obracení. Také meziplodiny pěstované před cukrovkou jsou vůči houbě různě náchylné. Pokud se pěstují méně náchylné předplodiny jako ředkev olejná nebo řepice, je v důsledku nižšího napadení výnos cukru vyšší než když se jako předplodina pěstuje svazenka. Všechny druhy meziplodin pěstované v pokusech ve srovnání s černým úhorem snižovaly napadení. Ztráty na výnosech způsobené hnilobou kořene se v posledních letech stále zvyšují. Chemická ochrana proti této chorobě není možná.