Bezpečnost potravin

Čtvrtá série stanovisek EFSA ke zdravotním tvrzením

Vydáno: 11. 4. 2011
Autor: MZe

Dalších 63 vědeckých stanovisek ke 442 zdravotním tvrzením podle článku 13.1 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil 8. dubna 2011 stanoviska vědeckého Panelu NDA (pro dietetické produkty, výživu a alergie) k dalším 442 zdravotním tvrzením (podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006), které navrhly členské státy Evropské Unie a Evropská komise.
Zdravotní tvrzení podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 se týkají tvrzení, která popisují nebo odkazují na význam živiny nebo jiné látky pro růst a vývoj organismu a jeho fyziologické funkce, psychologické a behaviorální funkce, snižování nebo kontrolu hmotnosti nebo snížení pocitu hladu či zvýšení pocitu sytosti anebo na snížení množství energie obsažené ve stravě.
Cílem těchto vědeckých hodnocení EFSA je zajistit, aby zdravotní tvrzení uváděná na etiketách výrobků a při jejich propagaci byla z hlediska výživy a zdraví smysluplná a přesná. To má následně napomoci spotřebitelům zvolit při výběru potravin variantu prospěšnou pro jejich zdraví. Tato zdravotní tvrzení nezahrnují tvrzení o snížení rizika onemocnění a ta týkající se vývoje a zdraví dětí, na něž se vztahuje článek 14 uvedeného nařízení.
Vědci EFSA z Panelu NDA mají nyní dokončeno hodnocení 80 % zdravotních tvrzení – jejich seznam a podrobnější informace můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
Zdroj: EFSA