Bezpečnost potravin

CreAmino™: aditivum do krmiv pro výkrm kuřat

Vydáno: 1. 4. 2009
Autor:

Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti guanidinoctové kyseliny (nutričnímu aditivu).

Evropský úřad pro bezpečnost potravin – Panel pro aditiva a produkty nebo látky používané při výkrmu zvířat (EFSA–FEEDAP) posuzoval na žádost Evropské komise quanidinoctovou kyselinu, kterou chce žadatel (AlzChem Trostberg GmbH)o povolení uvést na trh pod obchodním názvem CreAmino™ a to jako nutriční aditivum spadající do funkční skupiny: aminokyseliny, jejich soli a deriváty.
CreAmino™ je granulovaný produkt, který obsahuje jako aktivní látku minimálně 96 % chemicky syntetizované guanidinoctové kyseliny (GAA). Kyanamid (£ 0,03 %) a dikyandiamin (£ 0,5 %) jsou nečistoty pocházející z výrobního procesu.
GAA, derivát glycinu, se vyskytuje přirozeně v těle zvířat (i lidí) a funguje jako prekurzor kreatinu. K vytvoření kreatinu z GAA jsou zapotřebí metylové skupiny (dárce metylových skupin) a enzymy přenášející metylové skupiny.
FEEDAP ve svém stanovisku došel k závěru, že 600 mg GAA/kg krmiva pro výkrm kuřat je minimální dávka potřebná ke zlepšení užitkovosti, avšak trvale lepších výsledků se dosáhne při použití dávky 800 mg GAA/kg krmiva. To odpovídá dávce, kterou žadatel navrhnul v žádosti o schválení aplikace (rozmezí 600–1 200 mg GAA/kg krmiva).
Z hlediska nezávadnosti panel FEEDAP konstatoval, že nejnižší dávka (600 mg/kg) nepředstavuje zdravotní riziko. Dávka 1 200 mg/kg nebyla testována, ale dávka 1 500 mg/kg vykazovala negativní vliv na parametry krve.
Na základě všech předložených údajů panel FEEDAP došel k závěru, že použitím CreAmino™ jako aditiva do krmiv pro výkrm kuřat v navrhovaném množství (600–1 200 mg/kg) nevzniká pro spotřebitele riziko z reziduí aktivní látky ani z reziduí identifikovaných nečistot. Riziko nevzniká ani pro životní prostředí. Stanovisko EFSA–FEEDAP je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA