Bezpečnost potravin

COVID-19 nemůže být přenášen hospodářskými ani domácími zvířaty

Vydáno: 17. 3. 2020
Autor: KM EFSA

Stanovisko francouzského ANSES

Francouzská agentura pro potraviny, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ANSES) byla požádána o zhodnocení možnosti přenosu COVID-19 prostřednictvím kontaminovaných domácích zvířat a potravin. ANSES na základě dostupných znalostí a vědeckých informací konstatuje, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by domácí a hospodářská zvířata hrála roli v šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Jakýkoliv přenos prostřednictvím potravin by proto byl způsoben kontaminací pacientem nebo infikovanou osobou při manipulaci s potravinami nebo přípravě pokrmů. To se týká jak potravin rostlinného, tak živočišného původu. V současné době také nejsou důkazy o tom, že by konzumace kontaminovaných potravin mohla způsobit onemocnění trávicího traktu, možnost vzniku respiračního onemocnění při žvýkání kontaminovaných potravin však nelze zcela vyloučit. ANSES proto znovu opakuje, že důkladné tepelné opracování potravin a dodržování hygienických zásad při manipulaci s potravinami a přípravě pokrmů je účinnou prevencí kontaminace virem SARS-CoV-2.
Virus SARS-CoV-2, způsobující onemocnění COVID-19 se objevil v prosinci 2019 v Číně. Hlavní cestou jeho šíření je přenos z člověka na člověka přímým kontaktem nebo inhalací infekčních částic vylučovaných pacienty kašlem a kýcháním.

Stanovisko ANSES v anglickém jazyce najdete zde.

Pokud jde o možný přenos viru hospodářskými a domácími zvířaty, experti ANSES došli k následujícím závěrům:

  • Genetická struktura viru SARS-CoV-2 ukazuje, že jeho zdrojem skutečně bylo zvíře. Pravděpodobně se jedná o netopýra, účast mezihostitele na přenosu je možná. Nicméně s ohledem na dostupné publikované informace se v současné době přenos viru SARS-CoV-2 z lidí na zvířata zdá nepravděpodobný.
  • Vir SARS-CoV-2 se navazuje na určitý buněčný receptor, který mu umožní přístup do buňky. Ačkoliv byl tento receptor u domácích zvířat objeven a zdá se, že je schopný interakce s lidským virem (další studie na toto téma jsou potřeba), odborníci opakují, že přítomnost receptoru není dostatečnou podmínkou pro nakažení zvířat. A to proto, že virus nevyužívá pouze receptoru, ale i dalších buněčných částí, které mu umožňují se množit.
  • Přesto, že byly geny viru detekovány v nosní a ústní dutině psa, který byl v kontaktu s pacientem v Hong Kongu, samotná detekce genů není dostatečným důkazem nákazy zvířete. Vyloučena nemůže být pasivní kontaminace, protože virus může být schopen přežít na vlhkých sliznicích, aniž by se množil. S ohledem na to odborníci zdůrazňují potřebu důkladného vyšetření tohoto případu a publikování výsledků, jakmile budou dostupné.

Potenciál přenosu viru potravinami

Protože je kontaminace zvířat nepravděpodobná, možnost přímého přenosu viru prostřednictvím potravin získaných z kontaminovaných zvířat odborníci vylučují. Proto byla zkoumána možnost kontaminace potravin nemocnou osobou nebo přenašečem bez příznaků onemocnění. Ke kontaminaci by mohlo dojít infekčními částicemi vylučovanými pacienty. Zvažována byla také cesta fekálně-orálního přenosu, neboť částice viru byly detekovány ve stolici některých pacientů.

Odborníci došli k následujícím závěrům:

  • Na základě současných znalostí je možné vyloučit možnost přenosu viru trávicím traktem. Virus byl sice detekován ve stolici pacienta, ale to bylo zřejmě díky cirkulaci viru v krvi následkem respiračního onemocnění, nikoliv jeho pozřením. Možnost infikování respiračního systému při žvýkání potravin však zcela vyloučena být nemůže.
  • Stejně jako jiné koronaviry je SARS-CoV-2 citlivý na vysoké teploty. Tepelné opracování při 63°C po dobu 4 minut proto může snížit kontaminaci potravin 10000x.
  • Nakažený člověk může kontaminovat potraviny špinavými rukami nebo infekčními částicemi vylučovanými pacienty kašlem a kýcháním. Důsledné dodržování hygienických zásad při manipulaci s potravinami a přípravě pokrmů je účinnou prevencí kontaminace virem SARS-CoV-2.

Zdroj: ANSES