Bezpečnost potravin

CommNet: výzkumný projekt EU

Vydáno: 22. 9. 2009
Autor:

Síť pro komunikaci výsledků řady výzkumných projektů EU zaměřených na kvalitu a bezpečnost potravin.

Síť CommNet byla vytvořena v roce 2005 a v současné době poskytuje informace z těchto projektů 6. rámcového programu V&V v EU:
 
CASCADE: Evropská síť excelence (NoE) v oblasti výzkumu, posuzování rizika a vzdělávání zaměřeného na chemické kontaminanty v potravinovém řetězci.
CHILL-on: Projekt se zaměřuje na řetězec dodávek chlazených a zmrazených potravin. Cílem je vyvinout inteligentní etikety (ChillOn Smart Labels) spojením indikátoru čas-teplota (TTI) a RFID tagu.
DIOGENES: Zaměřuje se na prevenci obezity. Studium dietetických, genetických, fyziologických a psychologických/behaviorálních faktorů.
EADGENE: Zaměřuje se na významné patogeny v potravinovém řetězci. Za použití genomiky se vyvíjejí nové nebo zdokonalené léčebné prostředky a vakcíny, zdokonaluje se diagnostika a šlechtění hospodářských zvířat ke zvýšení jejich odolnosti vůči nemocem.
EARNEST: Projekt zkoumá, jak je délka našeho života “naprogramována” potravinami, které konzumuje matka během těhotenství a potravinami v prvním roce našeho života.
EPIZONE: Projekt zaměřený na regulaci nemocí zvířat, např. slintavky a kulhavky, prasečího moru a ptačí chřipky s cílem zabezpečit výrobu potravin.
EuroFIR: Evropská síť excelence (NoE) zaměřená na složení potravin.
EuroPrevall: Projekt zaměřený na potravinovou alergii. Kolik lidí je alergických na potraviny, které potraviny nejčastěji vyvolávají alergickou reakci, proč některé diagnostické testy selhávají, jak zpracování ovlivňuje alergizující potenciál potravin.
Eurreca: Evropská doporučení mikronutrientů (vitaminů, minerálních látek).
FEED-SEG: Projekt zaměřený na výzkum v oblasti bezpečnosti krmiv. Šíření vědeckých výsledků z projektu SAFEWASTES, PIG for HEALTH, REPLACE.
GA2LEN: Evropská síť pro alergii a astma. Sdružuje výzkumná centra a kliniky, aby pokryla všechny aspekty alergického onemocnění. Cílem je zlepšit klinickou péči a kvalitu života.
GRAIN LEGUMES: Integrovaný projekt (GLIP), který se zabývá genetikou a biologií luštěnin.
Healthy-Profood: Projekt zaměřený na využití semen lupiny k výrobě potravin podporujících zdraví. Pilotní produkce bílkovinných izolátů a koncentrátů, návrh inovačních potravin nebo nápojů. Demonstrace vlivu na snižování cholesterolu a tlaku.
Med­-Vet-Net: Projekt zaměřený na prevenci a regulaci nemocí z potravin a produkci bezpečnějších potravin.
MoniQA: Projekt se zaměřuje na stanovení společných metod a standardů v analýze potravin.
NeuroPrion: Síť vědců zaměřujících se na ochranu zdraví člověka a zvířat proti prionovým onemocněním. Věda ve službách společnosti.
NovelQ: V rámci projektu se vyvíjejí a demonstrují zpracovatelské technologie nového typu šetrné k životnímu prostředí (vysoký tlak, pulzní elektrické pole, studená plazma, mikrovlnný ohřev, radiofrekvence, ohmický ohřev) a obalové materiály nového typu pro dosažení vyšší kvality potravin a pro nové výrobky s charakterem čerstvých výrobků a výrobky s prodlouženou údržností.
NuGo: Evropská organizace pro nutrigenomiku. Spojování výzkumu v oblasti genomiky, výživy a zdraví.
Nutrimenthe: Nový projekt EU ke zkoumání vlivu počáteční výživy na duševní vyspělost a pohybový vývoj dětí.
PathogenCombat: Projekt zaměřený na regulaci a prevenci nově se objevujících patogenů v potravinovém řetězci. Interdisciplinární přístup k řešení pan-evropského problému snižování onemocnění z potravin.
PHIME: Cílem je zvýšit povědomí o zdravotním riziku z toxických kovů v prostředí, včetně potravin a nižší expozice dosáhnout sníženou absorpcí kovů rostlinami.
Q-PorkChains: Zvyšování kvality vepřového masa a produktů z vepřového masa pro spotřebitele a to vyvíjením vysoce kvalitních výrobků z vepřového masa v systému udržitelné produkce s nízkým dopadem na životní prostředí a podle požadavků spotřebitele.
QUANTOMICS: Nástroje pro ekonomické zhodnocení genomu hospodářských zvířat.
SABRE: Projekt využívá nejnovější techniky v genetice ke zlepšení zdraví a pohody zvířat (prasat, dobytka a drůbeže), snížení vstupu chemických látek a energie, minimalizaci odpadu a znečištění a maximalizaci bezpečnosti a kvality potravin.
SEAFOODplus: Integrovaný výzkumný program ke snížení zdravotních problémů a ke zvýšení pohody spotřebitelů v Evropě a to prostřednictvím konzumace kvalitních bezpečných potravin mořského původu podporujících zdraví.
TRACE: Projekt se zaměřuje na systémy vysledování, které zvyšují důvěru spotřebitelů v pravost potravin.
 
Více informací o projektu CommNet.