Bezpečnost potravin

COLOSS: prevence ztrát kolonií včely medonosné

Vydáno: 23. 3. 2010
Autor:

Výzkumný projekt z programu COST.

COLOSS (Prevention of honeybee Colony Losses) je projekt z programu COST (Cost action FA0803). Zaměřuje se na problémy související s úhynem včel (CCD, Colony Colapse Disorder). Úbytek včelstev má vážné ekonomické důsledky z hlediska opylování hlavních zemědělských plodin.
Do projektu je zapojeno ca 150 partnerů z 27 zemí, dvě země uvažují o připojení k projektu. V projektu má zastoupení také Česká republika (VÚRV).
Projekt byl zahájen v listopadu 2008, ukončení se plánuje na listopad 2012. Zpráva z řešení za období 11/2008–12/2009 je k dispozici v příloze. Další informace o projektu Coloss.
 
Příloha: COLOSS: Monitoring Progress Report (pdf, 266 kB, 18 stran)