Bezpečnost potravin

Codex Alimentarius: Komise a její výbory

Vydáno: 14. 1. 2010
Autor:

Přehled jednotlivých výborů/pracovních skupin CAC a jejich aktuálně projednávané problematiky při přípravě kodexových norem.

Přehled jednotlivých výborů/pracovních skupin Komise pro Codex Alimentarius (CAC) je uveden v tabulce. Kliknutím na příslušný výbor/pracovní skupinu se získá informace o aktuální práci tohoto výboru/pracovní skupiny, tj. projednávaných problematikách, včetně připomínek EU k navrhovaným normám.
 
Zkratka
Název výboru/pracovní skupiny
Komise pro Codex Alimentarius
Výbor pro kontaminanty v potravinách
Výbor pro cereálie, luštěniny a luskoviny
Výbor pro kakaové produkty a čokoládu
Koordinační výbor FAO/WHO pro Evropu
Výbor pro potravinářská aditiva
Výbor pro potravinářská aditiva a kontaminanty
Výbor pro ryby a rybí výrobky
Výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu
Výbor pro hygienu potravin
Výbor pro inspekci importu a exportu potravin a certifikační systémy
Výbor pro značení potravin
Výbor pro tuky a oleje
Výbor pro všeobecné zásady
Výbor pro metody analýzy a vzorkování
Výbor pro hygienu masa
Výbor pro mléko a mléčné výrobky
Výbor pro výživu a potraviny pro zvláštní výživové účely
Výbor pro přírodní minerální vody
Výbor pro zpracované ovoce a zeleninu
Výbor pro rezidua pesticidů
Výbor pro rezidua veterinárních léčiv v potravinách
Výbor pro cukry
Výkonný výbor CAC
Ad hoc mezivládní pracovní skupina pro výživu zvířat
Ad hoc mezivládní pracovní skupina pro antimikrobiální rezistenci
Ad hoc mezivládní pracovní skupina pro potraviny získávané pomocí biotechnologie
Ad hoc mezivládní pracovní skupina pro ovocné a zeleninové šťávy
Ad hoc mezivládní pracovní skupina pro výboru a nakládání s rychle zmrazenými potravinami
 
 
Na internetových stránkách Codex Alimentarius je k dispozici řada dalších informací, např.:
* Speciální publikace týkající se např.:
– ekologicky vyráběných potravin,
– dohledu nad dovozem a vývozem potravin a certifikačních systémů,
– značení potravin,
– hygieny potravin,
– potravin získaných pomocí moderní biotechnologie.
 
Další informace: