Bezpečnost potravin

Codex Alimentarius: Bylo schváleno více než 30 nových standardů bezpečnosti potravin

Vydáno: 8. 7. 2009
Autor:

CAC schválila mezinárodní standardy pro nebezpečné bakterie a chemikálie. Tisková zpráva WHO ze dne 6.7.2009.

Komise Codex Alimentarius (CAC) ukončila své týdenní zasedání, během kterého schválila více než 30 nových mezinárodních standardů, zásad pro praxi a směrnic ke zvýšení bezpečnosti potravin a ochrany zdraví spotřebitelů na celém světě.
 
Mezi nové standardy schválené CAC patří:
 
* Snížení akrylamidu v potravinách
Zásada pro praxi poskytne národním a lokálním autoritám, výrobcům a jiným návod na zamezení a snížení tvorby akrylamidu v bramborových výrobcích a to během všech fází výrobního procesu.
 
* Snížení kontaminace polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU)
CAC schválila první směrnice týkající se snižování příjmu PAU skrz konečnou přípravu potravin. Část PAU jsou pravděpodobné humánní karcinogeny, které se tvoří během spalování paliva při uzení a při přímých procesech sušení použitých při přípravě potravin.
 
* Prevence kontaminace kávy ochratoxinem A (OTA)
CAC schválila směrnici, která umožňuje zemím produkujícím kávu vypracovat a zavést své vlastní národní programy prevence a snížení kontaminace OTA.
 
* Pokračovací výživa pro děti
CAC schválila kritéria pro salmonelu a jiné bakterie v sušené pokračovací výživě určené dětem od 6 měsíců a ve výživě pro speciální lékařské účely u malých dětí.
 
* Listeria monocytogenes v hotových (RTE) potravinách
CAC schválila parametry pro mikrobiologické testování a environmentální monitorování L. monocytogenes v RTE potravinách. Pro určité potravinářské výrobky, ve kterých bakterie nemohou růst, byl stanoven maximální počet. Tam, kde je růst možný, nebyla povolena žádná L. monocytogenes.
 
CAC zahájila také nové pracovní projekty, např. stanovení maximálních koncentrací pro melamin v potravinách a krmivech. V posledních několika letech byla velká množství melaminu přidávána nezákonně do potravin a krmiv, což vedlo k onemocnění a úmrtí. Vzhledem k tomu, že se melamin průmyslově značně využívá, lze ho ve stopových množstvích zjistit v potravinovém řetězci, neboť se nachází v životním prostředí. Zavedení maximálních limitů napomůže vládám rozlišovat mezi melaminem, jehož výskyt nelze vyloučit a melaminem, který se záměrně přidává do potravin a krmiv.
 
Více informací je k dispozici v TZ WHO (Řím, 6.7.2009).
 

Zdroj: IFT