Bezpečnost potravin

Codex Alimentarius: 42. zasedání výboru pro rezidua pesticidů

Vydáno: 5. 3. 2010
Autor:

Požadavek EUMS na prioritně projednávané pesticidy v roce 2011.

Ve dnech 19.–24.4.2010 se uskuteční 42. zasedání Kodexového výboru pro rezidua pesticidů (CCPR). Program zasedání. Bod (12) programu se týká vytvoření seznamu pesticidů, které se budou v rámci CA prioritně projednávat.
Evropská unie a její členské státy (EUMS) k tomuto bodu uvádějí, že JMPR nemá takovou kapacitu, aby v roce 2011 provedlo posouzení celkem 11 nových látek, které byly předběžně zařazeny do plánu CCPR na rok 2011. EUMS proto navrhují snížení počtu posuzovaných látek v roce 2011 z 11 na sedm nebo osm, zbývající pak přesunout do plánu na rok 2012. Pro rok 2011 byly navrhnuty k posouzení tyto chemické látky: dinotefuran, chlorfenapyr, penthiopyrad, isopyrazam, saflufenacil, propylene oxide, fluxapyroxad, flutriafol, cyantraniliprole, ametoctradin a acetamiprid.
Podle EUMS je zapotřebí v roce 2011 prioritně posuzovat ametoctradin, acetamiprid a chlorfenapyr. EU má pro tyto látky již některé hodnoty MRL (maximálních limitů reziduí).
 
 

Heslo “JMPR” v A–Z slovníku pro spotřebitele
Maximální limity reziduí farmakologicky účinných látek a pesticidů v potravinách živočišného původu
EFSA posuzuje bezpečnost pesticidů
První zpráva EFSA o reziduích pesticidů v potravinách
Nový výbor EFSA pro koordinaci posuzování rizika pesticidů
Zpráva o monitorování reziduí pesticidů v EU v roce 2006