Bezpečnost potravin

Co ovlivňuje obsah nitrátů v hlízách?

Vydáno: 17. 2. 2009
Autor:

Nejen hnojení dusíkem ovlivňuje obsah nitrátů v bramborových hlízách, rozhodují i další faktory.

K produkci kvalitních brambor je zapotřebí, aby obsah dusíku ve vyzrálých hlízách nepřevyšoval 1% v sušině. Důvod: Dusík, a to především jeho podíl v nitrátové formě, je důležitým indikátorem kvality hlíz (změna barvy syrových hlíz, tmavnutí po uvaření, náchylnost vůči hnilobám).
Jak upozorňuje Dr. Harald Beyer ze Zemědělské komory Severního Porýní-Vestfálska, obsah nitrátů v bramborových hlízách však neovlivňuje jen strategie hnojení. Mezi další důležité faktory, které spolurozhodují o obsahu nitrátů, patří:
  • Počasí – ovlivňuje obsah nitrátů v hlízách z 30 až 40 %.
  • Odrůda – má na obsah nitrátů vliv 20 až 30 %.
  • Hnojení dusíkem – určuje pozdější podíl nitrátového dusíku v hlíze jen asi z 30 až 40 %.