Bezpečnost potravin

Co je žádoucí? O veterinárním dozoru a zdravotní nezávadnosti

Vydáno: 10. 2. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 9.2.2009.

Při uplatňování státního dohledu, pokud jde o potraviny živočišného původu, bylo nutné stanovit základní kritérium, a tím bylo zvoleno hledisko zdravotní nezávadnosti. Lidé mají právo očekávat, že si v tržní síti koupí jen takové maso, vejce, mléko, sýry, med, či uzeniny, po jejichž požití nebudou mít zdravotní problémy. Může to někomu připadat málo? Možná, ale požadavek, že v tržní síti mohou být nabízeny jen potraviny živočišného původu, které splnily podmínky zdravotní nezávadnosti, to je málo? Že za výrobky plně zodpovídají ti, kteří je uvádějí tzv. do oběhu? To není málo.
 
Naše národní veterinární legislativa bere již tradičně ohled na toto hledisko a nyní je i vůdčím trendem v legislativě EU. Proto se v posledních letech neobjevují takové případy falšování či narušování nebo šizení potravin živočišného původu, které by ve svém důsledku ohrožovalo zdraví lidí a to zejména pokud jde o domácí produkci, ani pokud jde o dovozy.
 
V posledních letech se opravdu objevilo jen málo takovýchto kauz. Na počátku letošního roku se vracely dva sudy střev do Číny, přes 30 tun irského závadného vepřového masa se částečně likvidovalo, částečně vracelo. Nyní se řeší návrat závadné potravinářské želatiny do Číny. Půjde o celou zásilku deseti tun, která byla zatím pozastavena.
 
Ovšem aktivity Státní veterinární správy ČR nejsou soustředěny jen na kontrolu při uvádění na trh, jak v rámci obchodu se třetími zeměmi, tak v rámci intrakomunitátního trhu. SVS ČR zajišťuje mj. též provádění ozdravných programů, a to díky podpoře Ministerstva zemědělství, díky spolupráci se soukromými veterinárními lékaři a samozřejmě i chovateli. Týkají se například chovů drůbeže, jde o tlumení salmonel, Státní veterinární správa zajišťuje logisticky celoplošnou vakcinaci proti katarální horečce ovcí, zajišťuje i ozdravný program proti IBR (infekční bovinní rhinotracheitidě), a letos naposledy i plošnou vakcinaci lišek proti vzteklině. Dalo by se zmínit i naplňování programu monitoringu cizorodých látek v potravinách a krmivech živočišného původu, apod.
 
A výsledkem všech těchto činností a aktivit je dosažení jakési harmonie, rovnováhy, lépe řečeno jistoty pro zákazníka že to, co je uváděno do oběhu, musí projít veterinárním dozorem.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR