Bezpečnost potravin

Clostridium difficile i v potravinách

Vydáno: 21. 5. 2009
Autor:

Vysoký výskyt patogenní bakterie byl zjištěn v masných výrobcích v USA.

Clostridium difficile (C. diff) je agresivní bakterie rezistentní vůči většině antibiotik. Rozšiřuje se spórami prostřednictvím fekálií a vyvolává průjmy, které mohou vést ke kolektomii a příp. až k úmrtí. Podle amerického Center for Disease Control and Prevention byl výskyt úmrtí v r. 2004 (novější údaje nejsou k dispozici) 23,7 osob z milionu, což je výrazný nárůst proti r. 1999 (5,7 osob z milionu). Nejčastěji jsou postiženi lidé hospitalizovaní a umístění v pečovatelských domech a lidé s  mikroflórou oslabenou užíváním antibiotik.
Vědci však zatím nevědí, jakým způsobem se bakterie dostávají do potravin, ani jaké množství spór je schopno vyvolat střevní potíže. Není známo ani to, zda se jedná o bakterii vyskytující se dlouhou dobu nebo o novinku.
Průzkum v USA (Univ. of Arizona) se věnoval především masným výrobkům určeným pro přímou spotřebu, a bakterie byla zjištěna v 47,8 % výrobků. Podle kanadské studie (Univ. of Guelph, Ontario) je výskyt podstatně nižší, 6 %. Patogen byl zjištěn také např. v 7,5 % lahůdkových salátů odebraných z tržní sítě ve Skotsku.

EU Food Law, 2009, č. 389, s. 30

Další informace: