Bezpečnost potravin

Čl. 36: výzva k řešení projektu „In vivo toxicity and genotoxicity of beauvericin and enniatins“

Vydáno: 14. 7. 2015
Autor: KM EFSA

Termín pro podání nabídek: 14. září 2015

Cílem projektu „In vivo toxicity and genotoxicity of beauvericin and enniatins“ je získat výsledky studií orální toxicity subchronických opakovaných dávek u hlodavců, získané pomocí mezinárodně uznaných metod pro toxikologické testování chemických látek. Studie by měly být postavené tak, aby zahrnovaly vhodné testy genotoxicity in vivo.

Předpokládané cíle:

a) vytvoření protokolu pro studie subchronické orální toxicity beauvericinu a jednoho vybraného enniatinu u hlodavců;

b) získání a analýza výsledků ve vhodném formátu;

c) zpracování průběžné a konečné zprávy a databáze poskytující detailní výsledky studií.

Popis projektu naleznete v přiloženém dokumentu.

Veškeré informace potřebné k přihlášení do výběrového řízení naleznete na webu EFSA zde.

Termín pro podání nabídek k řešení je 14. září 2015.

Zdroj: EFSA: Call for proposals : GP/EFSA/BIOCONTAM/2015/02 – „In vivo toxicity and genotoxicity of beauvericin and enniatins“