Bezpečnost potravin

Čl. 36: Tematický grant: Detection and quantification of allergens in foods and minimum eliciting doses in food allergic individuals

Vydáno: 25. 5. 2017
Autor: KM EFSA

Termín pro podání nabídek: 25. 10. 2017

Pro organizace spolupracující podle čl. 36 vypsal EFSA tematický grant „Detection and quantification of allergens in foods and minimum eliciting doses in food allergic individuals“.

Cílem tematického grantu je:

1) Vyvinout harmonizované referenční metody pro detekci a kvantifikaci alergenů v potravinách, především vysoce zpracovaných potravinách, které umožní porovnatelnost výsledků získaných různými laboratořemi.

2) Získat kvalitní data o minimálních elicitačních dávkách (MED) a pozorovaných minimálních elicitačních dávkách (MOED) pro alergeny, jejichž přítomnost v potravině musí být povinně uvedena na obale potraviny.

Výzvu najdete v příloze.

Veškeré dokumenty a potřebné informace najdete na webu EFSA.

Termín pro podání nabídky: 25. října 2017

Zdroj: GP/EFSA/AFSCO/2017/03 – Detection and quantification of allergens in foods and minimum eliciting doses in food allergic individuals