Bezpečnost potravin

Čl. 36: Svěření podpůrných úkolů v oblasti zdraví rostlin

Vydáno: 7. 8. 2017
Autor: KM EFSA

Termín pro podání nabídek: 29. září 2017

Účelem vyhlášeného grantu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je identifikovat organizace v oblasti zdraví rostlin, kterým by EFSA mohl svěřit úkoly podporující činnost Úřadu v této oblasti.

Zejména jde o úkoly týkající se vědeckého poradenství a asistence Evropské komisi a členským státům EU v následujících oblastech:
– vědecká a technická asistence při rozvoji krizové připravenosti v oblasti zdraví rostlin vývojem vodících dokumentů pro průzkum a horizontální skenování nových škůdců rostlin;
– vědecké poradenství k podpoře implementace nových právních předpisů EU v oblasti zdraví rostlin prováděním kategorizací velkých skupin hmyzu.

Název grantu: GP/EFSA/ALPHA/2017/02 – Entrusting support tasks in the area of Plant health 

Výzvu k podání návrhu naleznete v příloze.

Veškeré informace najdete na webu EFSA.

Termín pro podání nabídek: 29. září 2017

Zdroj: EFSA: GP/EFSA/ALPHA/2017/02 – Tasking Grants – Entrusting support tasks in the area of Plant health