Bezpečnost potravin

Čl. 36: Pověření k provedení přípravných prací pro hodnocení bezpečnosti PNT a tradičních potravin ze třetích zemí

Vydáno: 26. 7. 2017
Autor: KM EFSA

Termín pro podání nabídek: 13. 10. 2017

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyzývá organizace spolupracující podle čl. 36 k podání nabídek na řešení projektu „Pověření k provedení přípravných prací pro hodnocení bezpečnosti potravin nového typu a tradičních potravin ze třetích zemí“ – GP/EFSA/NUTRI/2017/01 (Entrusting preparatory work for the safety assessment on Novel Foods and Traditional Foods from third countries).

Účelem grantu je pověřit na dobu 4 let vybrané organizace k provádění přípravných prací pro hodnocení rizik potravin nového typu a tradičních potravin ze třetích zemí.

Výzvu naleznete v příloze, veškeré informace pak na webu EFSA.

Forma kontraktu: kaskádová rámcová smlouva

Termín pro podání nabídek je 13. 10. 2017.

Zdroj: EFSA: Grants – apply for funding