Bezpečnost potravin

Čl. 36: GP/EFSA/DATA/2018/01 – Identifying organisations that can be entrusted by EFSA for “Provision of end user scientific support to EFSA on FoodEx2”

Vydáno: 25. 4. 2018
Autor: KM EFSA

Termín pro podání nabídek: 31. 5. 2018

Cílem EFSA je zvýšit kvalitu svých výstupů umožněním přímého přístupu k datům a rozvoje platforem pro spolupráci, stejně jako podporou opětovným využitím dat. V tomto ohledu je používání obecných standardů pro data nezbytným základním předpokladem ke zlepšení jejich interoperability a dalšího sdílení a výměny. Snazší porovnání dat z různých zdrojů a domén a detailnější typy analýz umožní především standardizovaný systém klasifikace a popisu potravin. EFSA proto vyvinul FoodEx2 – standardizovaný systém klasifikace a popisu potravin a hodně investoval v členských státech do finanční a technické podpory jeho používání.

Účelem této výzvy je najít organizaci, které budou svěřeny úkoly řešené Evidence Management Unit EFSA. Hlavním cílem projektu je poskytnout podporu EFSA při zlepšování, udržování a propagování správného využívání klasifikačního systému FoodEx 2, konkrétně:

1. Provide to EFSA proposals for implementation and maintenance in order to refine the FoodEx2 system
2. Participate in and liaise with the scientific networks on food consumption, contaminants, pesticide residues and veterinary medicinal product residues in order to collect comments and proposals or requests for addition of missing terms in FoodEx2
3. Liaise with other external users and stakeholders in order to collect comments and proposals or requests for addition of missing terms in FoodEx2
4. Evaluate the suggestions and decide on their implementation in cooperation with the maintenance technical group composed of EFSA staff with experience in different domains
5. Provide scientific support to EFSA to update the FoodEx2 catalogue
6. Provide support to enrich the implicit facets, scope notes, scientific names and alias of food codes available in the FoodEx2 browser where needed
7. Contribute to the draft of a technical report describing the outcome of the maintenance process in order to keep track of the changes in the FoodEx2 classification system.

Znění výzvy naleznete v příloze. Další informace naleznete na webu EFSA.

Termín pro zaslání návrhů řešení: 31. 5. 2018

Zdroj: EFSA