Bezpečnost potravin

Čínské ozařovny neprošly inspekcí FVO

Vydáno: 15. 10. 2009
Autor:

Čtyři čínské ozařovny nebyly i přes dobré technické a personální vybavení schváleny pro export do EU vzhledem k nevalidovanému měřicímu systému a chybějícímu státnímu dozoru.

Potravinářský a veterinární úřad (FVO) Evropské komise v únoru až březnu 2009 prověřoval, zda jsou čtyři čínské ozařovny v souladu se směrnicí 1999/2. Inspekce se uskutečnila na základě žádosti čínských úřadů, jejímž cílem je možnost vývozu ozářených produktů z Číny do EU. Přestože všechny technické požadavky, profesionalita personálu, hygiena i zajištění sledovatelnosti odpovídají požadavkům, chybou jsou chybějící systém HACCP a validační opatření, která má provádět státní dozorový orgán. Dokonce i propojený dozimetrický systém byl v souladu s čínskou normou a požadavky kódu Codex Alimentarius (CAC/RCP 19-1979, Rev. 2-2003). Ve třech ze čtyř provozoven nebyl zaveden systém, který by zaručil, aby se do oběhu nedostaly potraviny, které z hlediska bezpečnosti neodpovídají. V žádné ze čtyř provozoven nebylo zajištěno, že se nesmí jednat o potraviny již dříve ozářené nebo chemicky ošetřené.


EU Food Law, 2009, č. 407

FVO Report (17. 9. 2009), Inspection number 2009-8144