Bezpečnost potravin

CIFSQ2010: China International Food Safety & Quality

Vydáno: 31. 8. 2010
Autor:

Konference a výstava, která se uskuteční v Šanghaji ve dnech 10.–11.11.2010.

CIFSQ se koná od roku 2007. V roce 2010 se uskuteční již 4. ročník této čínské mezinárodní konference zaměřené na bezpečnost a kvalitu

potravin. Vědecký program konference. Informace o konferenci jsou k dispozici na www.chinafoodsafety.com.