Bezpečnost potravin

Chuť salmonely na sladké může napomoci při vývoji vakcín

Vydáno: 2. 6. 2009
Autor:

Ve Velké Británii vyvinuli mutantní kmeny salmonely, které stimulují imunitní systém hostitele bez replikace v hostitelských buňkách.

Výživa bakterií během infekce je nově se objevující oblast vědy. Britští výzkumníci z IFR (Institute of Food Research, Norwich) zjistili, že během infekce musí salmonela získávat nutriční faktory pro replikaci. Zaměřili se na glykolýzu, proces získávání energie ze štěpení cukrů. Vytvořili mutanty salmonely neschopné transportovat glukózu do imunitních buněk, které okupují a neschopné využívat glukózu jako potravu. Tyto mutantní kmeny ztratily svoji schopnost se uvnitř imunitních buněk replikovat, a staly se tak neškodnými. Mutantní kmeny stále stimulují imunitní systém. Výzkumníci zaregistrovali tyto kmeny, neboť se domnívají, že by se mohly využít k vývoji vakcín k ochraně osob a zvířat proti otravám způsobeným plně virulentní salmonelou. Ke glykolýze dochází u většiny organismů, včetně ostatních bakterií, které se usidlují v hostitelských buňkách. Narušení cesty, kterou bakterie metabolizují glukózu, by se proto mohlo využít k vytváření vakcinových kmenů pro jiné patogenní bakterie, např. rezistentní vůči antibiotikům (superbug). Více informací na stránkách IFR.

Zdroj: IFT (29.5.2009)