Bezpečnost potravin

Chronologický přehled událostí týkajících se ptačí chřipky

Vydáno: 13. 10. 2008
Autor:

Evropská komise uveřejnila seznam akcí (včetně zásahů Komise) souvisejících s ptačí chřipkou. Od roku 2003.

Evropská komise–GŘ zdraví a ochrany spotřebitele vytvořilo seznam hlavních událostí týkajících se výskytu ptačí chřipky v členských státech EU a ve třetích zemích. Uvedený seznam zahrnuje i akce, které v této souvislosti učinila Komise.
Všechny zásahy Komise měly za cíl zastavit šíření onemocnění a jeho co možná nejrychlejší vymýcení, aby se zajistil bezpečný pohyb zvířat a živočišných produktů, jejich import i export.
Uvedený přehled má také za cíl informovat obchodní partnery a jiné subjekty zajímající se o tuto oblast o zásazích provedených na úrovni Společenství. Přijatá opatření jsou ve shodě s legislativou Společenství a požadavky Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).
 
Chronologický přehled událostí od roku 2003 je k dispozici zde. Přehled údálostí v roce 2008 je v příloze.
 
 
 
Pozn.: OIE vytvořila speciální internetovou stránku, na které informuje o aktuální situaci týkající se ptačí chřipky.