Bezpečnost potravin

Chronologický přehled legislativy Společenství týkající se TSE

Vydáno: 8. 6. 2009
Autor:

Přehled legislativy za období 1989–2009.

Chronologický přehled (1989–2009) legislativy Společenství týkající se přenosných spongiformních encefalopatií (TSE).
 
V roce 2009 byla přijata tato nařízení:
 
Nařízení Komise (ES) č. 103/2009 ze dne 3. února 2009 , kterým se mění přílohy VII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
Modifikace eradikačních opatření pro ovce a kozy
Nařízení Komise (ES) č. 162/2009 ze dne 26. února 2009 , kterým se mění přílohy III a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
Modifikace určitých schválených laboratorních metod pro diagnostiku TSE
Nařízení Komise (ES) č. 163/2009 ze dne 26. února 2009 , kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
Modifikace určitých opatření týkajících se zákazu v oblasti krmiv