Bezpečnost potravin

Chráněné zeměpisné označení pro Jihočeskou Zlatou Nivu

Vydáno: 25. 6. 2008
Autor:

Uplynula lhůta k připomínkám vůči udělení CHZO, takže se očekává vydání schvalovacího rozhodnutí ES.

Jihočeská Zlatá Niva z Madety České Budějovice se zřejmě stane v pořadí již šestnáctou potravinářkou specialitou české provenience, jejíž zeměpisné označení je chráněno na území Evropské unie.
Jedná se o výrobek Madety, závod Český Krumlov, kde se sýr niva vyrábí od r. 1951. Surovinou je mlékárensky ošetřené kravské mléko z jihočeské oblast,i zejména z podhůří Šumavy – z oblasti nejméně ekologicky zatížené, což je přísně kontrolováno.
Specifikace výrobku jsou uvedeny ve „Zveřejnění žádosti“ publikované v Úředním věstníku ES.
Problémem mohly být připomínky Slovenska, které používá označení „niva“ resp. „zlatá niva“ pro sýr roquefort tak, jak byl dříve používán v celém Československu.
Jihočeská zlatá niva obsahuje 52 % sušiny, 60 % t.v s. a vyznačuje se jemnější konzistencí než Jihočeská niva s 50 t.v s. Dodává se výhradně ve formě válce o hmotnosti ca 2,8 kg.
Právní účinky ochrany zeměpisného označení v EU nastanou teprve vydáním rozhodnutí Evropské komise o udělení certifikátu a následným zápisem do rejstříku.
Ochrana zeměpisného označení v rámci EU se nijak nedotýká práv společnosti NIVA, s.r.o., která je vlastníkem ochranné známky NIVA a v souladu s platnou legislativou ji užívá pro označování svého výrobku – sýra. Ostatní výrobci užívají označení NIVA se souhlasem majitele ochranné známky.
Nejvíce chráněných označení udělila EU Itálii (více než 160 výrobků), podobně je na tom Francie, Španělsko a Portugalsko, z nichž každý má přes100 chráněných zemědělských a potravinářských produktů.
Na podobné právo ochrany aspirují další tuzemské výrobky. U Olomouckých tvarůžků a Karlovarských oplatek mají námitky Německo a Rakousko. S problémy se potýkají některé žádosti na ochranu piv – Černá hora, Brněnské pivo a Znojemské pivo. Zatím čekají na zveřejnění v Úředním věstníku EU, přestože splnily stanovené předpoklady.