Bezpečnost potravin

Chemikálie obsažené v plastových lahvích mohou poškozovat zdraví

Vydáno: 24. 4. 2008
Autor: bodokova1

Zpráva amerického Národního institutu pro zdraví.

Některé plasty používané jako obalové materiály pro nápoje či potraviny mohou obsahovat zdraví velmi nebezpečné látky.  S odvoláním na americký Národní institut pro zdraví tuto zprávu zveřejnila agentura Reuters. Národní toxikologický program Spojených států, který je součástí Národního institutu pro zdraví, ve své výzkumné zprávě upozornil, že některé obalové materiály používané v potravinářství obsahují nebezpečnou látku zvanou bisfenol A neboli dian (anglická zkratka BPA).
 
Jedná se o látku používanou při výrobě polykarbonátových plastů a epoxidových lepidel. Kromě potravinových a nápojových obalů se dian vyskytuje rovněž například v kompaktních discích a některých lékařských nástrojích.
 
Z laboratorních pokusů, které Národní toxikologický program prováděl na hlodavcích, vyplynulo, že dian napodobuje účinky hormonu estrogenu a způsobuje růst nádorů, které mají tendenci stát se zhoubnými rakovinnými nádory. Vědci se domnívají, že dian může u dívek způsobit předčasné dospívání, u dospělých žen zapříčinit vznik rakoviny prsu a u mužů rakovinu prostaty. Kromě toho může mít také fatální následky pro plod. Je-li těhotná žena vystavena kontaktu s dianem, hrozí poškození či potracení plodu, případně může dojít ke snížení porodní váhy a narušení vývoje dítěte. U dospělých pak může dian ohrozit reprodukční schopnosti.
 
John Dingell, předseda energetického výboru Sněmovny reprezentantů, proto apeloval na to, aby se používáním dianu v obalových materiálech pro potravinářský průmysl začala neprodleně zabývat Agentura Spojených států pro kontrolu léků a potravin. "Tato problematika nesmí být opomenuta. Je zapotřebí dalších výzkumů," uvedl Dingell. Americká chemická asociace zastupující zájmy průmyslu oproti tomu prohlásila, že lidé přicházejí do styku s dianem jen ve velmi malé míře a že navíc nebyla prokázána přímá souvislost mezi kontaktem s látkou a snížením reprodukční schopnosti či poruchami vývoje.
 
O účinky dianu na lidský organismus se v současné době zajímají rovněž ekologičtí aktivisté. Stejnou problematikou se zabývala i kanadská vláda, která je podle Reuters připravena dian zahrnout do seznamu nebezpečných látek.
 
Zdroj: Podle článku Willa Dunhama zveřejněného dne 15. dubna 2008 na serveru Reuters  Martina Kollerová, www.ekolist.cz, 22. 4. 08