Bezpečnost potravin

Chemické reakce v potravinách V

Vydáno: 22. 2. 2007
Autor: pospisilova

Je k dispozici sborník z konference, která se uskutečnila v Praze ve dnech 29. 9.–1. 10. 2004.

Ve dnech 29. září – 1. října 2004 se konala v Praze mezinárodní konference pod názvem “Chemical Reactions in Foods V”. Organizátory byly:
– Česká společnost chemická,
– Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT),
– Výzkumný ústav potravinářský (VÚPP),
– Federace evropských chemických společností (FECS).
 
Jako speciální číslo časopisu Czech Journal of Food Science byl vydán sborník z uvedené konference. Sborník je k dispozici na stránkách České akademie zemědělských věd, popř. v několika následujících dokumentech:
 
Postery
 
Časopis Czech Journal of Food Science je ve fondu knihovny ÚZPI.