Bezpečnost potravin

Chemické látky v potravinách

Vydáno: 18. 3. 2011
Autor:

Odpovědi EFSA na 19 často kladených otázek.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil odpovědi na otázky, které jsou mu často kladeny (FAQ) v souvislosti s jeho prací týkající se chemických látek v potravinách. Ve svých odpovědích EFSA popisuje svoji práci v několika klíčových oblastech.

EFSA odpověděl na následujících 19 otázek:

1. Proč jsou v potravinách přítomné chemické látky?
2. Jakou úlohu hraje EFSA v posuzování bezpečnosti chemických látek v potravinách?
3. Jak EFSA posuzuje bezpečnost chemických látek v potravinách?
4. Co znamená akceptovatelný denní příjem (ADI)?
5. Je tolerovatelný denní příjem (TDI) totéž jako ADI?
6. Jak si je EFSA jistý, že používá nejlepší vědecké metodologie při provádění svých hodnocení rizik?
7. Hodnotí EFSA potravinářská aditiva, např. barviva?
8. Zabýval se EFSA v nedávné době umělými sladidly?
9. Jak je to s aromatizujícími látkami používanými v potravinách? Jsou bezpečné?
10. Zvýšily se obavy panelu (=vědecké komise provádějící hodnocení) v souvislosti s aromatizujícími látkami?
11. Vedlo hodnocení někdy k tomu, že bylo potravinářské aditivum staženo z trhu?
12. Posuzuje EFSA bezpečnost materiálů přicházejících do styku s potravinami?
13. Jak jsou spotřebitelé v EU chráněni před možnými škodlivými účinky pesticidů a jejich reziduí?
14. Co jsou maximální hladiny (=koncentrace) reziduí (MRL)?
15. Jaká je situace v Evropě, pokud jde o rezidua pesticidů v potravinách?
16. Zvažuje EFSA možné riziko z expozice směsmi chemických látek – někdy se uvádí “účinky koktejlu”?
17. Zabývá se EFSA kontaminací potravin z životního prostředí?
18. Jak se postupuje, když existuje obava z nepředvídatelných chemických kontaminantů v potravinovém řetězci?
19. Jak EFSA zajišťuje nezávislost svých vědeckých doporučení?

Odpovědi na výše uvedené otázky najdete zde.

Zdroj: EFSA