Bezpečnost potravin

Chemická rizika v potravinovém řetězci

Vydáno: 3. 11. 2017
Autor: KM EFSA

13. symposium Vědeckého výboru AFSCA

Belgická agentura pro bezpečnost potravin pořádá v Bruselu, v pátek 24. 11. 2017 vědecké symposium pod názvem „Chemická rizika v potravinovém řetězci: výzvy pro hodnotitele a manažery rizik“.

Diskutovány budou krátkodobé a dlouhodobé výzvy, které představují chemická rizika v potravinovém řetězci.

Registrace je možná on-line do 17. listopadu 2017 prostřednictvím webu AFSCA, kde také naleznete program symposia.

Zdroj: AFSCA: Chemical risks in the food chain: challenges for the risk assessor and the risk manager