Bezpečnost potravin

Chemická bezpečnost v pekárenské výrobě

Vydáno: 10. 2. 2008
Autor:

Seminář organizovaný v rámci projektů ICARE a TRUEFOOD. Praha, 18. února 2008. Bez účastnického poplatku.

Dne 18. února 2008 se uskuteční v Praze seminář pod názvem “Chemická bezpečnost v pekárenské výrobě: legislativa, standardy řetězců, …”, na kterém budou prezentovány výsledky, kterých bylo dosaženo v rámci řešení projektů ICARE a TRUEFOOD podporovaných Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu V&V. V příloze je program semináře a organizační pokyny. Účast na semináři je bez poplatku.