Bezpečnost potravin

ch-OSA: cholinem stabilizovaná orthokřemičitá kyselina

Vydáno: 9. 3. 2009
Autor:

Stanovisko EFSA k ch-OSA jako zdroji křemíku určeného pro doplňky stravy.

Evropská komise požádala Panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin (EFSA-ANS), aby vypracoval vědecké stanovisko k bezpečnosti cholinem stabilizované orthokřemičité kyseliny (ch-OSA) přidávané pro výživové účely do doplňků stravy jako zdroj křemíku a dále k biologické využitelnosti křemíku z tohoto zdroje.
Cholinem stabilizovaná orthokřemičitá kyselina je směs kyseliny orthokřemičité a cholinchloridu.
EFSA-ANS se ve svém stanovisku (viz příloha) zaměřoval pouze na bezpečnost ch-OSA jakožto zdroje křemíku a na biologickou využitelnost křemíku z tohoto zdroje. Bezpečností samotného křemíku z hlediska množství, které lze konzumovat, a křemíkem jako nutričním faktorem se ANS nezabýval.
 
Křemík se vyskytuje přirozeně v potravinách jako oxid křemičitý (SiO2) a silikáty (soli kyseliny křemičité). Vysoký obsah křemíku se nachází v potravinách rostlinného původu, zvláště cereáliích. V potravinách živočišného původu jsou koncentrace křemíku nižší.
Orthokřemičitá kyselina [Si(OH)4] je hlavní forma křemíku v pitné vodě a jiných tekutinách, např. pivu. Je to zdroj křemíku, který je pro člověk nejrychleji využitelný.
Nezbytnost křemíku pro člověka nebyla stanovena a funkční úloha křemíku u člověka nebyla dosud identifikována. Biologická využitelnost křemíku ve formě orthokřemičité kyseliny se zkoumala pro ch-OSA.
Studie akutní orální toxicity se prováděly u krys obou pohlaví. Odhadnutá průměrná hodnota LD50 pro ch-OSA u obou překračuje 5 000 mg/kg tělesné hmotnosti.
Akutní orální toxicita cholinu (hodnota LD50 pro cholinchlorid) je 6 640 mg/kg tělesné hmotnosti.
Studie subchronické toxicity pro ch-OSA byly provedeny u zvířat (hlodavců a savců) a u člověka (studie suplementace). Nebyly pozorovány žádné negativní účinky.
 
Navrhovaná dávka ch-OSA v doplňcích stravy je 5–10 mg křemíku/den (to odpovídá 0,083–0,17 mg křemíku/kg tělesné hmotnosti/den pro osobu o hmotnosti 60 kg). Ekvivalentní příjem cholinu je do 101–203 mg/den pro ch-OSA ve formě tekuté a do 117–234 mg/den pro ch-OSA ve formě pelet. To vede k příjmu 135–272 mg cholinchloridu/den pro ch-OSA tekutinu a 157–314 mg cholinchloridu/den pro ch-OSA pelety.
 
EFSA odhadl, že běžný příjem křemíku ze stravy je 20–50 mg/den, což odpovídá 0,3–0,8 mg křemíku/kg tělesné hmotnosti pro osobu o hmotnosti 60 kg. EFSA tak došel k závěru, že není pravděpodobné, aby příjem křemíku z ch-OSA měl negativní účinky.
 
Závěr EFSA-ANS: Křemík z ch-OSA je biologicky využitelný a použití ch-OSA jako zdroje křemíku v doplňcích stravy v navrhovaných množstvích nepředstavuje riziko za předpokladu, že se nepřekročí horní hladina cholinu.

Příloha: ch-OSA added for nutritional purposes to food supplements (pdf, 159 kB, 23 stran)

 
Zdroj: EFSA