Bezpečnost potravin

Český chmelařský kongres 2009

Vydáno: 3. 2. 2009
Autor:

Koná se 3.2.2009 v Praze. Tisková zpráva Svazu pěstitelů chmele v ČR.

Každý rok na přelomu ledna a února se scházejí čeští pěstitelé chmele se zástupci obchodních firem a dodavatelů, a také se zástupci ministerstva a dalších nevládních organizací na chmelařském kongresu pořádaném Svazem pěstitelů chmele ČR. Již dvanáctým rokem se toto setkání koná 3.února v hotelu Praha v Dejvicích.
 
Chmelařský rok 2008 bude vyhodnocen jak z pohledu pěstitelů chmele tak i ze stran obchodníků se chmelem a pivovarů. Nejde však jen o hodnocení minulého roku, ale celý obor se zabývá především výzvami, které jej čekají v roce 2009 a dalších nejbližších letech. Více než aktuální je stále otázka rychlé obnovy chmelnic a udržení konkurenceschopnosti oboru a to zvláště v době současné ekonomické recese. To hlavní co však čeští pěstitelé pivovarům nabízejí je jedinečná kvalita českého chmele a to především v podobě odrůdy Žatecký poloraný červeňák (od roku 2007 je také registrováno chráněné označení původu Žatecký chmel). Rozšiřuje se však také sortiment a produkce dalších odrůd zastoupených především odrůdami Sládek, Premiant a Agnus. V minulých letech byly registrovány i další české odrůdy Harmonie, Rubín, Kazbek a Vital.
 
Hlavní úlohou je maximální zvýšení investic do oboru a zde pěstitelé spoléhají na spolupráci a pomoc z národních a evropských dotačních programů. Bez těchto investic dojde k dalšímu prohloubení problémů českého chmelařství a rozšíření mezery vůči dalším velkým světovým pěstitelům chmele, kterými jsou Německo, USA a dnes už také Čína. V návaznosti na dobrý výsledek minulého roku byla již řada pozitivních kroků v tomto směru v českém chmelařství nastartována a je potřeba tento trend udržet.
 
Úvodní dopolední blok chmelařské kongresu bude 3.února od 10.00 patřit pracovníkům Chmelařského institutu, s.r.o. v Žatci, kteří seznámí účastníky kongresu s výstupy své práce a projektů za minulý rok v oblastech šlechtění chmele, ochrany chmele, agrotechniky a zavlažování chmele, atd. V dopoledním bloku vystoupí také zástupce ÚKZÚZ se statistickým vyhodnocením roku 2008. V odpoledním bloku od 14.00 vystoupí předseda Svazu pěstitelů chmele ing. Bohumil Pázler a dále zástupci Unie obchodníků a zpracovatelů chmele, Ministerstva zemědělství ČR, Českého svazu pivovarů a sladoven, Agrární komory ČR, CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec a Komerční Banky, a.s. Pivo v průběhu kongresu zajišťuje královský pivovar Krušovice.
 
Kontakt:
 
Mgr. Zdeněk ROSA BA, Svaz pěstitelů chmele ČR
Mostecká 2580, 438 19 Žatec
Tel: 415 733 401, Mobil: 606 304 618, Fax: 415 726 052
e-mail: rosa@czhops.cz, web: www.czhops.cz, www.zateckychmel.eu