Bezpečnost potravin

České verze praktických opatření EFSA k implementaci požadavků nařízení o transparentnosti

Vydáno: 25. 3. 2021
Autor: KM EFSA

Informace pro provozovatele podniků k novým požadavkům nařízení 2019/1381

Již od 27. března 2021 bude použitelné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci[1] (dále jen „nařízení o transparentnosti“).

Toto nařízení přináší provozovatelům podniků řadu nových povinností, které souvisí s legislativními požadavky na zajištění co nejlepší kvality vědeckého hodnocení EFSA a otevřenosti a transparentnosti procesu hodnocení rizika ze strany EU.

Jako pomoc provozovatelům při naplňování nových povinností připravil EFSA praktická opatření (PA), vodící dokumenty, které pomohou žadatelům lépe pochopit, jak je ovlivní nové procesy a nástroje a jak se musí přizpůsobit novým požadavkům.

Ministerstvo zemědělství nyní přináší české verze těchto praktických opatření:

 

EFSA také realizuje řadu školicích aktivit, jejich aktuální přehled naleznete na webu úřadu.

 

Zdroj: KM EFSA


[1]    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 2001/18/ES, PE/41/2019/REV/1, Úř. věst. L 231, 6.9.2019, s. 1-28.