Bezpečnost potravin

České ryby na české stoly

Vydáno: 1. 9. 2008
Autor: bodokova1

MZe dnes, 1. září, startuje kampaň na podporu spotřeby sladkovodních ryb, která má podpořit zájem českých spotřebitelů o tuzemské rybí produkty.

ČR sice patří v Evropě k předním producentům sladkovodních ryb, jejich spotřeba však podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče zaostává za evropským průměrem. Nový podpůrný projekt, se zaměří na tři tuzemské dominantní ryby: kapra, amura a tolstolobika. Náklady 150 milionů korun uhradí EU z příslušných fondů.  Cílem je jak navrátit rybím produktům jejich místo v českém jídelníčku, tak podpořit zdravý životní styl české populace.
 
Kampaň  bude mít několik fází. V první fázi ještě během letošního roku kampaň upozorní na nízkou spotřebu ryb v republice. V dalších letech postupně představí jednotlivé druhy ryb a seznámí veřejnost s jejich specifiky. V dalších letech, až do roku 2011 by měla kampaň prezentovat výhody konzumace rybího masa a poukazovat na chutnost rybích produktů, rozmanité možnosti přípravy rybího masa a především jeho prospěšnost pro zdraví.
 
Populace bude oslovována formou televizních spotů, inzercí v novinách a časopisech a prostřednictvím internetu. Součástí kampaně budou i road show, výstavy či kuchařské akce pro veřejnost.
 
Označení "Ryba domácí" má spotřebitele upozornit na původ produktu a zároveň vytvořit vazbu k produktu, který je potřeba mít doma.
 
V současné době se ryby v ČR chovají na zhruba 42 000 hektarech rybníků, jednoznačně převládá kapr, který se na celkovém výlovu podílí téměř 90 procenty.
 
Kapr z České republiky platí za vysoce kvalitní rybu jak na zahraničním, tak domácím trhu. Jeho jakostní zárukou je přidělená ochranná značka Český kapr. V exportu i na domácím trhu, jejichž poměr je vyrovnaný, dominuje živý kapr. Je to dáno tradicí i stravovacími zvyklostmi. Zpracované ryby představují asi jen deset procent všech vyprodukovaných tržních ryb, zájem o ně však vzrůstá.
 
Produkty tuzemských rybářů se vyvážejí zejména do SRN, Francie, Itálie, Polska a na Slovensko, konstatuje ředitel Rybářského sdružení ČR Václav Šilhavý.
 
Na Operační program rybářství, jehož je projekt součástí, je pro roky 2007–2013 vyčleněna zhruba jedna miliarda korun.
 
 
Zdroj: MZe