Bezpečnost potravin

České předsednictví připravuje konferenci k politice kvality

Vydáno: 30. 9. 2008
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 30.9.2008.

Organizaci konference českého předsednictví k problematice politiky kvality a spolupráci mezi ČR a Evropskou komisí na její přípravě diskutovali v Bruselu eurokomisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Marian Fischer Boel a ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Ministr Gandalovič zopakoval přetrvávající problémy ČR se současným návrhem komise k prověrce funkčnosti Společné zemědělské politiky, tzv. Health Checku. Jakkoliv ČR Health Check podporuje, nechce, aby byl zdrojem prohlubování nerovností mezi starými a novými členskými státy. Z tohoto pohledu můžeme podpořit jen taková jeho opatření, jejichž dopady budou rovnoměrně a spravedlivě rozloženy mezi všechny členské země.
 
„Česká republika má s aktuálním návrhem Evropské komise k prověrce funkčnosti Společné zemědělské politiky zásadní problém: princip krácení přímých plateb na bázi velikostní struktury podniků, který pro jeho selektivní dopad na členské země jakou je ČR, pokládáme za nespravedlivý,“ říká ministr Gandalovič.
 
Resortní přípravy na předsednictví finišují. Konkrétní kroky se dohadují na celé řadě dvoustranných schůzek. V Bruselu v současnosti probíhají jednání nejen s eurokomisařkou pro zemědělství a rozvoj venkova, ale také s její kolegyní zodpovědnou za problematiku zdraví Androullou Vassiliou, s generálním ředitelem DG AGRI Jean-Luc Demartym a některými resortními kolegy.
 
V nejbližší době bude zahájen a i za našeho předsednictví bude pokračovat proces přehodnocování politiky kvality zemědělských a potravinářských produktů Společenství. Právě problematiku politiky kvality si ČR zvolila jako jednu z hlavních priorit předsednictví.
 
EK vypracuje materiál v podobě tzv. Zelené knihy, určený jako podklad k odborné diskuzi. Mezi hlavní bude patřit ochrana zeměpisných označení a označení původu, certifikace kvality potravin, značení země původu, souvislost s politikou rozvoje venkova, požadavky na kvalitu potravin pro spotřebitele atd.
 
„České předsednictví plánuje konferenci k politice kvality shrnující veřejnou diskuzi k Zelené knize. Bude také usilovat o posunutí této problematiky na radě. Otázkám ochrany spotřebitele a jeho informovanosti se věnujeme dlouhodobě, máme nejvyšší počet žádostí o registraci chráněných označení a označení původu a slavíme s nimi úspěchy,“ vysvětluje 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe