Bezpečnost potravin

Česká jatečná prasata mohou na Ukrajinu

Vydáno: 11. 9. 2009
Autor: berankova1

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11.9. 2009.

Několikerá jednání s ukrajinskou stranou, která absolvoval Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, přináší ovoce.

Právě nyní Státní veterinární správa ČR obdržela z Ukrajiny schválený vývozní certifikát na možný vývoz českých jatečných prasat do země. (Vývoz vepřového masa byl již dříve dohodnut na úrovni Evropská komise – Ukrajina). Proto považujeme za vhodné informovat zájemce o možnost uplatnit své produkty i na ukrajinském trhu. Dále je ve stádiu schvalování několik dalších certifikátů na vývoz surovin a potravin živočišného původu a živých zvířat do tohoto státu. Půjde například o jatečný a výkrmný skot, embrya skotu, jednodenní kuřata a násadová vejce, mléko a mléčné výrobky, masné výrobky a krmiva.

Lze opět na tomto příkladě potvrdit, že Státní veterinární správa ČR nejen dělá všechno pro to, aby byla zdravá zvířata a zdravotně nezávadné produkty, ale i s efektem vyjednává pro chovatele a zpracovatele možnosti, jak se uplatnit se svou „živočišnou“ produkcí i na jiných trzích. Naši zemědělci i zpracovatelé to dobře vědí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.