Bezpečnost potravin

Češi začali opět nakupovat českou zeleninu

Vydáno: 12. 4. 2011
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ze dne 8.4.2011.

Teplé březnové počasí přálo pěstitelům, kteří vysadili rané druhy zeleniny a brambor. Podle odhadu Zelinářské unie Čech a Moravy je rozsah osázených polí stejný jako loni. Tím by skončil trend z minulých let, kdy jich postupně ubývalo. V poslední době totiž vzrostla poptávka po kvalitní, české zelenině.  
Mezi nejoblíbenější druhy zeleniny patří v současné době ty, které nevyžadují náročnou kuchyňskou úpravu. „Lidé věnují vaření méně času než dřív, proto roste poptávka po kedlubnách, ředkvičkách, paprikách, chřestu, salátu a rajčatech. Naopak méně nakupují hlávkové zelí, celer, pór a červenou řepu.  Zelináři se pochopitelně při osívání polí přizpůsobují zájmu zákazníků,“ říká předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslav Zeman.  
Češi mění v posledních letech své stravovací návyky a čerstvou zeleninu chtějí zařazovat do svého jídelníčku po celý rok. Zelináři se snaží na požadavky trhu reagovat např. tím, že hledají pro pěstování odrůdy, u kterých je možné prodloužit jejich vegetační sezonu, vyvíjejí nové technologie pěstování zeleniny, skladování a posklizňových úprav, aby mohli dodávat na trh čerstvou zeleninu průběžně.
 „Předpokládáme, že letos už půdy osázené nebo oseté zeleninou nebude méně. Naopak kvůli narůstající poptávce po domácích plodinách by jí mohlo v příštích letech dokonce i přibývat.  Zájem lidí o čerstvé české potraviny povzbudily v poslední době například farmářské trhy,“ řekl ministr zemědělství Ivan Fuksa s tím, že už loni se změnil déletrvající nepříznivý trend, kdy zeleninových ploch postupně ubývalo. „Z pohledu zelinářů je letošní jaro příznivé. Nic nebrání tomu, abychom porosty zeleniny založili včas a v nezbytné kvalitě. Další vývoj počasí rozhodne o zúročení prvních jarních investic do půdy,“ uvedl Jaroslav Zeman. 
Zelinářský sektor podporuje státní i unijní rozpočet. „Loni zelináři dostali státní dotace například na ozdravení plodin, poradenství, školení a pořádání výstav ve výši téměř 19 milionů korun. Z evropských zdrojů čerpali více než 250 milionů korun, a to především na modernizaci zemědělských podniků, agroenvironmentální opatření, zakládání a činnost organizací či seskupení producentů ovoce a zeleniny a další,“ upřesnil ministr Fuksa.
Kromě toho dostali loni zelináři jako jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy zhruba 39,3 milionů korun z národních a unijních peněz. Platba na plochu z rozpočtu EU, neboli SAPS, zajišťuje zemědělcům stabilnější příjmy, protože dostávají podporu nezávisle na tom, co pěstují, pokud obhospodařují půdu s ohledem na životní prostředí a zdraví pěstovaných rostlin.
Přesné částky na letošek budou známy až koncem roku, protože zelináři můžou o dotace žádat až po sklizni. Ministerstvo zemědělství ale předpokládá, že budou ve stejné výši, jako v loňském roce.
Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe