Bezpečnost potravin

Červivá játra se vracejí

Vydáno: 11. 9. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11.9.2008.

Na Slovensku i v Čechách se stahují z trhu konzervy s tresčími játry od polského výrobce, ve kterých byl zjištěn parazit, který vypadá jako málo hezký „červík“. Jelikož jsme informaci obdrželi včas, je celá zásilka nyní stahována z trhu, aby byla buď vrácena výrobci nebo zlikvidována v asanačním podniku.
 
Včera Státní veterinární správa ČR obdržela systémem rychlého varování zprávu, že na Slovensku zjistili v polské konzervě tresčí játra ve vlastním oleji larvy hlístice rodu Anisakis. Takovýto výrobek není vhodný pro lidskou spotřebu, poněvadž přítomnost parazitů vzbuzuje u konzumenta odpor a dále neodpovídá nařízení 853/2004, které výslovně říká, že provozovatel potravinářského podniku nesmí uvést na trh k lidské spotřebě produkty rybolovu, které jsou viditelně napadeny parazity.
 
Larvy hlístic, které lze někdy nalézt v tělech ryb mají nitkovité tělo, spirálovitě zatočeného tvaru, světlešedé barvy. Dosahují délky 15 až 26 mm a tloušťky 0,1 až 0,4 mm, čili jsou poměrně malé. Jsou fixovány na povrch orgánů dutiny tělní. Nejčastěji na gonádách, zejména na jikrách, méně na mlíčí, ale také v menším množství na játrech a střevech. Zřídka ve svalovině mořských ryb.
 
I kdyby někdo konzervu s játry s larvami hlístic pozřel, nedošel by újmy na zdraví, neboť jejich devitalizaci spolehlivě zabezpečí:
–          hluboké zmrazení,
–          tepelná úprava (minimální teplota v jádře 70 °C, což je u konzerv bezpečně zajištěno),
–          úprava solením,
–          úprava marinováním.
 
Každopádně je možné potvrdit, že jedna šarže výrobku tresčí játra ve vlastním oleji již byla stažena a druhá se právě stahuje.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR