Bezpečnost potravin

Červené barvivo E124 v katalánských salámech

Vydáno: 12. 6. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11.6.2009 o likvidaci zásilky salámů ze Španělska.

Rudý je vždy podezřelý
O trochu větší množství katalánských salámů než malé bylo kvůli nepovolenému červenému barvivu zlikvidováno. Celkem šlo o zásilku 1421 kilogramů, ve které bylo na základě veterinárního vyšetření zjištěno červené barvivo E124, které se do takovéhoto typu výrobků nesmí použít.
 
Celý případ řešila Krajská veterinární správa pro Ústecký a Zlínský kraj. A postup byl obvyklý, zásilku pozastavit a buď vrátit zpět dodavateli, tj. do země původu anebo ji celou tzv. neškodně odstranit v asanačním podniku na náklady dodavatele. V tomto případě bylo celé množství, téměř jeden a půl tuny zlikvidováno v kafilerii.
 
Státní veterinární správa ČR informuje o tomto případu přesto, že nejde o tak velké množství z toho důvodu, že nejde o první případ, kdy bylo v podobném výrobku prokázáno použití nepovoleného červeného barviva. Například zmíněné E 124 se nesmí v určitých výrobcích používat, lze jej použít například ve vyjmenovaných výrobcích jako chorizo, salchichon či sobrasada, samozřejmě ve stanoveném množstí (jak je stanoveno ve vyhlášce č. 4/2008 Sb.).
 
Španělská kompetentní autorita provedla u výrobce (Hichos de Jose Casaponsa – La Vall de Bianya /Girona) šetření a bylo zjištěno, že došlo ke křížové kontaminaci. Výrobce bude muset udělat taková opatření, aby ke kontaminaci již nedošlo a E124 bylo použito pouze do výrobků, do kterých být použito smí.
 
Dovozci tedy musejí počítat s tím, že budou takovéto potenciálně podezřelé výrobky pečlivě prověřovány. Cílem veterinárního dozoru je, aby se nic závadného na stůl do domácností, ani do podniků veřejného stravování nemohlo dostat.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Více informací o potravinářských aditivech najdete zde.