Bezpečnost potravin

Certifikační schémata GFSI

Vydáno: 14. 9. 2010
Autor:

Aktuální seznam schémat schválených Global Food Safety Initiative, která slouží k certifikaci zajištění bezpečnosti produktů zemědělské prvovýroby a potravinářské výroby.

K 1. červnu 2010 platí následující kompletní seznam certifikačních schémat schválených GFSI (institucí Global Food Safety Initiative).

Pro výrobu potravin:

        BRC Global Standard for Food Safety,

        International Food Standard,

        Dutch HACCP (především Benelux a Dánsko),

        SQF 2000 (především Amerika a Austrálie),

        FSSC 22000 (Food Safety Systém Certification – prosazováno nadnárodními potravinářskými koncerny), http://www.fssc22000.com/en/

        Global Red Meat Standard (dánské schéma pro transport, porážku, bourání a manipulace s masem a výrobky),

        Synergy 22000 (vypracováno švýcarskou společností Synergy Global Standardistion Services)

        PRIMUS GFS (mexické schéma řízení  organizací Azzule Systems).

Pro zemědělskou prvovýrobu:

        SQF 1000 (především Amerika a Austrálie),

        Globalgap,

        CanadaGAP (řízeno organizací Canadian Horticultural Council),

        Global Aquaculture BAP (vytvořeno organizací Global Aquaculture Alliance – pro sféru rybolovu),

        PRIMUS GFS.


Kvalita potravin, 10, 2010, č. 2, s. 5

Seznam certifikačních organizací