Bezpečnost potravin

Celosvětový růst trhů s bioprodukty je konstantní

Vydáno: 27. 10. 2008
Autor:

Průkopníky na mezinárodním trhu jsou USA a Německo.

Mezinárodní trh s bioprodukty ročně narůstá asi o 5 mld. USD. Podle informace Organic Monitor přesáhl jeho objem v roce 2007 poprvé výši 40 mld. USD. Ekologicky obhospodařované plochy mají v celosvětovém měřítku rozsah 30,4 mil. hektarů. Největší plochy pro biologické zemědělství se nacházejí v Austrálii (12,3 mil. ha), následuje Čína (2,3 mil. ha), Argentina (2,2 mil. ha) a USA (1,6 mil. ha). Největší část světových ploch věnovaných ekologickému hospodaření je v Oceánii (42 %), Evropě (24 %) a Latinské Americe (16 %). (Zdroj: The World of Organic Agriculture – Statistics and Emerging Trends 2008).
 
 „Vycházíme z toho, že rozsah bioploch v celosvětovém měřítku i nadále vzrůstá“ říká Helga Willer z Výzkumného ústavu pro biologické zemědělství (FiBL, Švýcarsko). Aktuální údaje z počátku září 2008, které zahrnují asi polovinu evropských zemí, potvrzují nárůst o cca 7 %. Biohospodaření tedy v Evropě najdeme asi na 8 mil. hektarů. Větší přírůstky zaznamenávají především státy střední a východní Evropy.  
 
Evropa: Impulzy z obchodu
„Příručka „Specialised Organic Retail Report Europe“ vydaná v květnu 2008, vykazuje u všech 27 zkoumaných zemí jasný nárůst“ říká Burkhard Schaer, Ecozept. Pozitivní vývoj lze často přičítat:
 
– především na nových trzích s bioprodukty ve střední a východní Evropě
– angažovaným maloobchodníkům, kteří zakládáním nových obchodů ve velkých aglomeracích otevírají nové možnosti.
 
Nárůst podporují i mezinárodní členové konvenčního maloobchodního prodeje potravin, jako např. Carrefour, kteří nabízejí bioprodukty pod vlastní značkou téměř ve všech zemích, uvádí studie.
 
Německo: Tažný kůň evropského ekologického hospodářství
Po letech rozmachu s průměrným přírůstkem 15 % se německý trh biopotravin v letošním pololetí ustálil na pěkných 10 %, jak vyplývá z výsledků Společnosti pro výzkum spotřeby (GfK). Podíl na celkovém trhu s potravinami je při 3,2 % téměř dvojnásobný oproti roku 2004. 
 
Z hlediska ročních přírůstků vede evropskou statistiku s 33 % Dánsko, země roku na veletrhu Biofach 2009, a Švédsko s 26 %. Měřeno velikostí trhu v miliardách EUR, je v čele Německo: v roce 2007 vzrostl obrat sektoru biopotravin o 700 mil. EUR na celkových 5,3 mld. EUR. Přitom 79 % tohoto nárůstu připadá podle Ulricha Hamma (Uni Kassel) a Markuse Rippina (Agromilagro) na konto řemeslně vyráběných potravin. Konvenční obchodní řetězce dokázaly svůj tržní podíl zvýšit o 4 % na 53 %, specializované prodejny s přírodními produkty a zemědělští producenti se zasloužili vždy o 1 % a dosáhli tržního podílu 22 %, resp. 10 %. Na potravinářství – patří sem biopekaři a biořezníci – připadá znovu 5 %, podíl spotřebního zboží poklesl o 1 % na 4 %. Skupina ostatních produktů, např. velkoprodejny drogistického zboží, dosáhla 6 %. V absolutních číslech vzrostly obraty v oblasti řemeslně vyráběných potravin z 2,25 na 2,8 mld. EUR, v oblasti obchodu s přírodními potravinami z 1,08 mld. EUR na 1,18 mld. EUR.
 
Na ekologickou produkci přechází v Německu stále více zemědělců: oproti předchozímu roku vzrostl počet biofarem v roce 2007 o 6,5 % na 18 703, bioplochy se rozšířily o 4,8 % na 865 000 ha. Dnes se ekologickými směrnicemi řídí 5 % zemědělských podniků a 5,1 % veškerých zemědělských ploch. Celkový počet firem, které v této oblasti působí – a patří sem jak výrobci, tak i zpracovatelé, dovozci a obchodníci – se zvýšil o 12 % na 26 820 (Ústřední tržní a cenové informační místo, ZMP, Bonn).
 
Francie: 77 % Francouzů si přeje více bioproduktů
V prvních čtyřech měsících 2008 zaznamenala Francie nárůst obratu v biosupermarketech o 30 % (Bio Lineaires). V roce 2007 bylo ve Francii 11 978 zemědělských ekologických firem, tj. o 3 % více než v předchozím roce. Ekologicky obhospodařované plochy činily 557 133 ha nebo, jinak řečeno, 2 % zemědělsky využívané plochy. Bioprodukty zpracovává ve Francii 5 031 firem, 1 371 velko- a maloobchodníků pak tyto produkty přibližuje zákazníkům. 77 % Francouzů by si přálo více bioproduktů, 84 % by chtělo další rozšiřování ekologického zemědělství. Do nákupního košíku si bioprodukty dnes vkládá necelá polovina obyvatelstva. V posledních pěti letech se celkový obrat bioproduktů ve Francii zvyšuje každým rokem o 10 % a činí kolem 2 mld. EUR (Agence Bio). Podíl biopotravin na celkové spotřebě činí 1,8 – 2 %. Ze statistického hlediska vydá každý Francouz ročně za bioprodukty 43 EUR (Specialised Organic Retail Report Europe 2008).
 
Velká Británie: Tržní objem dosahuje kolem 3 mld. EUR
V roce 2006 dosáhl britský trh s bioprodukty objemu přibližně 3 mld. EUR. To odpovídá nárůstu 22 % v porovnání s předchozím rokem. Podíl ekologicky obhospodařovaných ploch činí 3,6 %. Každý Brit vydal v roce 2006 za bioprodukty průměrně 49 EUR. Zdaleka nejvyššího tržního podílu dosahují se svými 75 % potraviny. Stoupající trend zaznamenal specializovaný obchod s přírodní stravou (13 %) a přímý prodej (12 %). Nejvyšší přírůstky najdeme u předplacených dodávek potravin, internetových objednávek a u dalších přímých forem prodeje. Jejich obrat vzrostl o 53 % na cca 185 mil. EUR. 66 % surových bioproduktů prodávaných prostřednictvím maloobchodu pochází z domácí produkce. Jedná se především o maso (79 %), mléčné produkty a vejce (96 %) a zeleninu (73 %).
 
 
Česká republika: Trh s bioprodukty vzroste do roku 2010 na 260 mil. EUR
Spotřeba biopotravin by se v České republice mohla v následujících třech letech zvýšit průměrně o 70 % a dosáhnout v roce 2010 odhadovaných 260 mil. EUR. Oproti spotřebě ve výši 51,6 mil. EUR v roce 2007 by tak trh do konce roku 2010 mohl dosáhnout až pětinásobku. Zvýšená poptávka spotřebitelů po biopotravinách je podporována zejména informační kampaní státního fondu na podporu zemědělství „Ekologické zemědělství a biopotraviny“, jehož rozpočet na propagaci činí 1 mil. EUR. Tržní podíl řemeslně vyráběných potravin na českém biotrhu činí 67 %. Prodejny s přírodní stravou dosahují 22,5 %, další v pořadí jsou lékárny s cca 5 %. Malé obchody s potravinami zaznamenaly 2,5 %, přímý prodej 2 % a gastronomie asi 0,5 %. (Green Marketing, ročenka českého trhu s biopotravinami).
 
Slovinsko: Silné zastoupení bioproduktů v maloobchodu
Slovinsko, země se dvěma miliony obyvatel, disponuje ekologicky obhospodařovanými plochami v rozsahu asi 5 %. Trh s biopotravinami je odhadován na necelé 4 mil. EUR (Specialised Organic Retail Report Europe 2008). Slovinsko má své vlastní bio-logo „ekološki“. Produkty z ekologické výroby jsou v obchodech velmi dobře zastoupeny. Tři hlavní konvenční potravinářské obchodní řetězce Mercator, Tuš a Spar nabízejí již dnes více než sto výrobků v biokvalitě. Sortiment těchto potravin si vytvářejí i diskontní prodejny. Bio-supermarket Kalček v hlavním městě Ljubljaně patří se svými 2 000 ekologických výrobků na prodejní ploše o velikosti 250 m² k nejlépe zásobeným specializovaným obchodům.
 
 
USA: Výrazný nárůst na vysoké úrovni
Podle odhadů činil v USA v roce 2007 obrat v oblasti biopotravin a bionápojů 20 mld. amerických dolarů. Společně s nepotravinářskými produkty se obrat odhaduje na 21,2 mld. USD, což představuje přírůstek 20 % v porovnání s předcházejícím rokem. Bioprodukty zůstávají nejrychleji rostoucím segmentem amerického trhu s potravinami. Oborový svaz Organic Trade Association, OTA předpovídá na rok 2008 obrat z prodeje bioproduktů ve výši více než 25 mld. USD. V USA se však zvyšuje nejen tržní prodej, ale výrazně se rozšiřují i ekologicky obhospodařované plochy.
Americké zemědělské programy zdůrazňují význam národního programu National Organic Program na podporu ekologického zemědělství, zvyšování prodeje, pomoc výzkumu a další opatření. Výdaje do biosektoru by se podle Farm Bill 2008 měly z původních 20 mil. USD v roce 2002 zvýšit na 112 mil. USD, tedy na více než pětinásobek. 
 
Zdroj: Tisková konference k BioFachu, 22. 10. 08