Bezpečnost potravin

Celosvětový kongres o krmivech a potravinách

Vydáno: 4. 5. 2007
Autor: pospisilova

Od 16. do 18. dubna 2007 se v Sao Paulu (Brazílie) konal druhý celosvětový Kongres o krmivech a potravinách.

Kongres organizuje Food and Agricultural Federation (FAO/ONU) a Internatinal Feed Industry Federation (IFIF). Ústředním tématem bylo: Udržitelnost a výroba bezpečných potravin.
Klíčovou myšlenkou bylo, že odpovědnost za bezpečnou potravinu se přesouvá od oficiálních kontrol  konečného produktu na všechny účastníky výrobního řetězce. Podle prof. Blahy  z univerzity v Hannoveru nejsou již tradiční opatření pro bezpečnost potravin, založená na kontrole jatečných těl, postačující. Podle dalších odborníků je zohlednění celého výrobního řetězce potravin  schopné obnovit důvěru spotřebitele v bezpečné moderní výrobní systémy potravin. Místo toho, aby byl konečný  produkt prohlášen za schválený pro lidskou spotřebu státními inspektory, bude hlavním a zaručeným nástrojem pro získání bezpečné potraviny optimalizace výrobního procesu počínaje krmivem. Za proces výroby bezpečných potravin bude zodpovídat více výrobců a schválení finálního výrobku bude vyžadovat méně oficiální kontroly.