Bezpečnost potravin

Celosvětová produkce mouky roste

Vydáno: 18. 3. 2009
Autor: berankova1

Zkrácený přehled zprávy IGC (Mezinárodní obilninové rady) za rok 2006, týkající se produkce pšeničné mouky.

IGC (Mezinárodní obilninová rada) uvádí ve zprávě za rok 2006, že celková celosvětová produkce pšeničné mouky mírně stoupla oproti roku 2005. Statistické údaje zahrnují výnosy 20 hlavních producentů pšeničné mouky, u kterých jsou data za rok 2006 k dispozici.
Největším světovým výrobcem mouky je Čína, u té ale data o výši výnosu za rok 2006 chybí.  Stejně tak i u dalších důležitých producentů jako je Pákistán, Turecko, Rusko a Irán. V zemích jako je Indie se do statických údajů IGC dostanou oznámení pouze z oficiálního komerčního obilného průmyslu, ale je vynecháno obrovské množství malých lokálních mlýnů. Se stejným problémem se IGC setkává v řadě dalších zemí.
Ze zpracovaných statistik v roce 2006 jsou na 1.místě USA, které vyprodukovaly 18,3 mil.t pšeničné mouky (což je nárůst 2,1 % oproti r. 2005), dále Brazílie s 7,4 mil.t za rok 2006 (nárůst 3,6 %).
V případě Číny, je poslední statisticky zpracovaný údaj z roku 2003, kdy výnos činil 63,9 mil.t pšeničné mouky. Turecko ve zprávě z roku 2004 vyprodukovalo 11,7 mil.t mouky a Rusko v roce 2005  10,1 mil.t pšeničné mouky.
Mezi největší evropské producenty pš. mouky (údaje z roku 2006) patří Německo (5,4 mil.t, nárůst 4,1 %), Velká Británie (4,4 mil.t, nárůst 0,1 %), Francie (4,4 mil.t, nárůst 1,9 %), Itálie (4,3 mil.t, pokles 0,8 %) a Španělsko (3 mil.t, pokles 1,2 %).
Největším producentem pšeničné mouky ve východní Evropě, jehož výnosy jsou zpracovány, je Polsko (3 mil.t, stejně jako v roce 2005).
Význačným producentem mezi zeměmi je také Egypt (6,8 mil.t mouky, nárůst 1,5 %).
Mezi státy v Asii jsou data za rok 2006 zpracovány u Japonska (výnos 4,6 mil.t mouky, stejně jako v r. 2005).
V případě Indie je podle oficiálních statistik výroba pšeničné mouky za rok 2006  2,2 mil.t. Ale odhad použité pšeničné mouky k výrobě jídel v tomto období je až 67,1 mil.t , což mnohokrát převyšuje oficiální data.
Podobně na Ukrajině, vedle oficiálního výnosu 2,3 mil.t mouky, se odhaduje spotřeba pšenice v potravinách až na 6,6 mil.t.
V případě největšího světového producenta Číny, IGC odhaduje konzumaci pšenice v potravinách  v roce 2006-07 na 91 mil.t, což je srovnatelné s 92,9 mil.t v předchozí sezóně. V Rusku se odhadem z konzumace pšeničných jídel usuzuje na produkci 16,6 mil.t pšeničné mouky za rok 2006 (obdobně i v roce 2005).
A tak, i když je zřejmá velká odchylka mezi produkcí mouky a spotřebou pšenice jako jídla v mnoha zemích, IGC uvádí data týkající se produkce mouky a spotřeby pšeničných jídel v těsné rovnováze.
Více na: www.world-grain.com

World Grain, 26, 2008, č.11, s.58-62