Bezpečnost potravin

Celiakie a riziko úmrtí

Vydáno: 16. 10. 2009
Autor:

Výsledky dlouhodobé švédské studie potvrdily výsledky studie v USA.

Švédská studie zjistila, že u pacientů s mírným zánětem střev a citlivostí na lepek je větší riziko úmrtí a to i tehdy, kdy symptomy nejsou natolik závažné, aby opravňovaly k diagnóze celiakie.
V rámci studie se zkoumaly histopatologické nálezy z tkáňové biospsie získané od 46 121 pacienta ve Švédsku v časovém rozmezí červenec 1969 až únor 2008. Ze sledovaných pacientů bylo 29 096 celiaků, 13 306 pacientů mělo zánět tenkého střeva a 3 719 pacientů mělo latentní celiakii, při které byli pacienti pozitivně testováni na protilátky v krvi používané jako markery celiakie, ale neměli žádné známky zánětu nebo poškození střev.
Největší úmrtnost byla zjištěna u pacientů se zánětem střev (10,8 osoby/1 000 osob a roky), následovaly osoby s celiakií (2,9) a latentní celiakií (1,7). Hlavní příčinou úmrtí těchto pacientů bylo kardiovaskulární onemocnění a rakovina.
 
Výzkumníci předpokládali, že zvýšená úmrtnost může být výsledkem chronického zánětu, který poškozuje tenká střeva pacientů nebo špatné výživy, která snižuje dostupnost esenciálních vitaminů a energie. Výzkumníci však nebrali do úvahy faktor kouření, hmotnost a výšku, údaje o symptomech pacientů nebyly k dispozici. Nemohli rovněž vyloučit, že předchozí onemocnění mohla být příčinou zvýšené úmrtnosti. Výsledky studie byly publikovány v časopise JAMA (Journal of the American Medical Association 302, 2009, s. 1171–1178).
 
Výsledky studie se shodují s nálezem z jiné studie provedené v USA (na Mayo Clinic). Zde zjistili, že se v posledních 50 letech stala celiakie mnohem častější. V současné době se vyskytuje čtyřikrát častěji než tomu bylo v 50. letech minulého století. Dnes trpí celiakií asi jeden člověk za sta.
Zjistilo se, že nediagnostikovaná celiakie je spojena s téměř čtyřnásobným zvýšením rizika úmrtí, přičemž se odhaduje, že se výskyt nediagnostikované celiakie ve stejném období dramaticky zvýšil.
Výzkumníci se domnívají, že se v životním prostředí něco změnilo, co má vliv na zvýšení výskytu onemocnění. O co jde však není stále známo. Autoři studie se domnívají, že skrining celiakie u obecné populace se stane nezbytným.
 
Zdroj: Allergen Bureau eNews (October 2009)